EKONOMIGUIDE 2023-10-12 KL. 07:00

Båtförsäkring: Byt till en bra båtförsäkring – Stor guide

Att välja rätt båtförsäkring kan vara en utmanande uppgift, särskilt med alla olika alternativ och villkor som finns på marknaden. I denna omfattande guide ger vi dig den information du behöver för att göra ett välgrundat beslut.

Båtförsäkring: Byt till en bra båtförsäkring – Stor guide

TV-klipp och nyheter

Vi går igenom varför båtförsäkring är viktigt, vilka scenarion den kan vara oumbärlig i, och hur du jämför olika alternativ för att få mest värde för dina pengar. Läs vidare för en djupdykning i allt du behöver veta om båtförsäkringar.

Bästa båtförsäkringarna

Varför måste man ha båtförsäkring?

Det finns inget som säger att man måste ha en båtförsäkring, enligt lag. Men att investera i en båt är ett stort ekonomiskt åtagande som också innebär en mängd potentiella risker. Därför är det klokt att skydda investeringen med en bra båtförsäkring. Frågan "Måste man ha båtförsäkring?" kan alltså snabbt besvaras med att det är starkt rekommenderat. Utan en försäkring båt riskerar du inte bara ekonomiska förluster, utan även juridiska komplikationer om olyckan skulle vara framme.

Båtförsäkring pris varierar, men genom att jämföra båtförsäkringar kan du hitta en som passar just din båt och dina behov. Försäkringar kan täcka allt från skador på båten, personskador, och även rättsskydd och räddningskostnader. Men en småbåtsförsäkring är billigare än en försäkring för större yachter. Det är därför viktigt att se till att få rätt båtförsäkring och försäkra segelbåt eller motorbåt specifikt baserat på dess typ och användning.

Om du är inblandad i en olycka och din båt orsakar skada på en annan person eller dennes egendom, kommer ansvarsdelen av försäkringen att täcka eventuella skadeståndskrav. Detta är en av de mest kritiska aspekterna av att ha en båtförsäkring, eftersom kostnaderna för skadestånd kan bli mycket höga.

Vid sidan av det ekonomiska skyddet ger en båtförsäkring också en mental trygghet. Att veta att du är skyddad mot oförutsedda händelser gör att du kan njuta mer av din tid på vattnet. För att hitta den bästa båtförsäkringen för dig är det därför viktigt att inte bara leta efter billig båtförsäkring, utan att noggrant jämföra båtförsäkringar baserat på vad de faktiskt täcker.

Om du undrar "Vad kostar en båtförsäkring?", så är svaret att det beror på flera faktorer som båtens typ, ålder, användningsområde och ditt eget förflutna som båtägare. Genom att göra en grundlig jämförelse kan du finna en försäkring som ger dig bäst värde för pengarna.

För att summera så är båtförsäkring alltså inte ett krav, men en värd investering för att du ska kunna njuta av livet på vatten utan bekymmer. En försäkring täcker såväl dig som person som din båt och andra båtfarare på vattnen. Även om priserna på en båt försäkring kan verka höga så bör detta ses som en långvarig investering, snarare än en onödig utgift.

Båtförsäkring: Vad ingår och vad är valfritt?

När du är på jakt efter den bästa båtförsäkringen kommer du snart märka att det finns en mängd olika alternativ. Det är viktigt att veta vad som ingår i en grundläggande båtförsäkring och vilka tillägg som är valfria men kan vara värda att överväga. Grundläggande båtförsäkringar täcker oftast skador på båten och ansvarsskydd, men detaljerna varierar mellan olika försäkringsbolag.

När du jämför båtförsäkringar, bör du särskilt uppmärksamma sjöskadeklausulen. Den täcker skador som uppstår om båten går på grund, kolliderar med andra objekt eller påverkas av hårt väder. Det är en kritisk del som bör finnas i varje försäkring båt, oavsett om du har en motorbåt eller en segelbåt.

Maskinskada är ett tillägg som många båtägare tycker är värdefullt. Det täcker skador på båtens motor och andra mekaniska komponenter, vilket kan vara särskilt viktigt för äldre båtar. Här är det dock viktigt att notera att vissa försäkringar har en åldersgräns för motorn för att maskinskada ska täckas.

Många båtförsäkringar erbjuder också räddnings- och assistanstjänster som valfritt tillägg. Dessa kan inkludera bogsering, bränsletransport och till och med logi om du strandar långt från hemmet. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke när du funderar över båtförsäkring pris, eftersom allt sådant kan vara ganska kostsamt om du behöver betala ur egen ficka.

Ofta finns det också specialpaket för olika typer av båtar. Till exempel kan en småbåtsförsäkring vara det som är mest prisvärt, genom att den inkluderar särskilda skydd som är relevanta för mindre båtar. Om du planerar att försäkra en segelbåt, kan det till exempel finnas tillägg som täcker segel och rigg som inte ingår i en standard motorbåtsförsäkring.

Kort sagt, det är viktigt att inte bara titta på priset när du jämför båtförsäkringar. Se till att du förstår vad som ingår och vilka tillägg som kan vara relevanta för just din båt och det användningsområde som är aktuellt. Detta gör det lättare att hitta en bra båtförsäkring som ger dig bästa möjliga skydd.

Försäkra båt: Vanliga scenarion där en båtförsäkring är oumbärlig

En båtförsäkring kan vara en räddning i nöden, och det finns många olika scenarion där en sådan kan komma till nytta. Här är några exempel:

Skada på egen båt

Tänkbara scenarion:

1. Kollision med en annan båt.

2. Kollision med ett föremål i vattnet, som en boj eller ett vrak.

3. Väderrelaterad skada, exempelvis en storm som slår sönder båten.

4. Skador orsakade av is eller låga temperaturer under vintermånaderna.

Försäkring som täcker kostnaderna: Grundläggande båtförsäkring med kollisionsskydd.

Den grundläggande båtförsäkringen täcker vanligtvis skador på din egen båt upp till ett visst belopp, vilket varierar beroende på försäkringsavtalet. Kollisionsskyddet ingår ofta i denna grundläggande försäkring och täcker kostnader för reparation eller ersättning av båten vid olyckor.

Stöld och vandalism

Tänkbara scenarion:

1. Båten blir stulen från hamnen.

2. Båtmotor eller annan utrustning blir stulen.

3. Vandalism som resulterar i skador på båten.

4. Inbrott i båten och stöld av personliga tillhörigheter.

Försäkring som täcker kostnaderna: Tilläggsförsäkring för stöld och vandalism.

Denna tilläggsförsäkring täcker kostnader relaterade till stöld av båten eller delar av den, samt skador som uppstått genom vandalism. Försäkringssumman och villkoren kan variera, så det är viktigt att läsa igenom försäkringsdokumenten noga.

Personskador

Tänkbara scenarion:

1. En olycka ombord som leder till personskador.

2. Kollision där en passagerare på en annan båt skadas.

3. Skador orsakade av utrustning ombord, exempelvis en fallande mast.

4. Skador orsakade av förorenat dricksvatten eller dålig hygien ombord.

Försäkring som täcker kostnaderna: Ansvarsförsäkring, inkluderad i eller som tillägg till den grundläggande båtförsäkringen.

Ansvarsförsäkringen täcker kostnader för skador som du eller din båt orsakar på andra personer eller deras egendom. Det kan inkludera medicinska kostnader, förlorade inkomster och eventuellt skadestånd.

Skador på andra båtar eller egendom

Tänkbara scenarion:

1. Din båt orsakar skada på en annan båt i en kollision.

2. Din båt orsakar skada på en brygga eller annan fast egendom.

3. Din båt släpper ut olja eller andra föroreningar som skadar marint liv eller vattenkvalitet.

4. Din ankarlina skär genom en annan båts trossar, vilket leder till att den andra båten driver iväg och skadas.

Försäkring som täcker kostnaderna: Ansvarsförsäkring, ibland inkluderad i en grundläggande båtförsäkring.

Ansvarsförsäkringen täcker de kostnader du kan bli skyldig att betala om din båt orsakar skada på andra människor eller deras egendom. Detta kan inkludera reparationer, rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Motorfel och tekniska problem

Tänkbara scenarion:

1. Motorhaveri som kräver reparation eller utbyte av motor.

2. Elektriska fel som leder till att båten inte är sjöduglig.

3. Fel i bränslesystemet som gör att båten inte kan köras.

4. Skador på navigationsutrustningen som kräver reparation eller utbyte.

Försäkring som täcker kostnaderna: Maskinförsäkring som ett tillägg till den grundläggande båtförsäkringen.

Maskinförsäkringen täcker kostnader för reparation eller utbyte av motor och andra maskinella komponenter ombord. Detta är särskilt användbart för ägare av båtar med komplexa motorer eller tekniska system.

Räddningskostnader

Tänkbara scenarion:

1. Båten går på grund och behöver bogseras.

2. Räddningsinsats på öppet hav efter motorhaveri.

3. Evakuering av passagerare efter en olycka ombord.

4. Assistans med tekniska problem som inte kan lösas på plats och kräver professionell hjälp.

Försäkring som täcker kostnaderna: Sjöräddningsförsäkring, oftast som ett tillägg till den grundläggande båtförsäkringen.

Sjöräddningsförsäkringen täcker kostnader som uppstår i samband med räddningsinsatser, bogsering och andra akuta situationer som kräver professionell assistans. Det kan inkludera kostnader för räddningstjänster, bogserbåtar och eventuell medicinsk evakuering.

Rättstvister och juridiska problem

Scenarion:

1. Tvist med en annan båtägare eller tredje part om skadeståndsansvar efter en kollision.

2. Gränskonflikter eller tillståndsfrågor, exempelvis angående förtöjningsplatser.

3. Tvister med reparationsservice eller båtbyggare angående arbete som utförts på båten.

4. Juridiska problem relaterade till överträdelser av sjöfartsregler eller miljölagstiftning.

Försäkring som täcker kostnaderna: Rättsskyddsförsäkring som ett tillägg till den grundläggande båtförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen kan täcka kostnader för juridiskt ombud, rättegång och andra relaterade utgifter. Denna typ av försäkring kan vara ovärderlig om du befinner dig i en situation där du behöver juridisk representation. Som alltid är det viktigt att noggrant granska försäkringsvillkoren för att förstå vilka scenarion som täcks och under vilka omständigheter.

Båtförsäkring pris: Faktorer som påverkar kostnaden

Priset på en båtförsäkring kan variera betydligt och är beroende av en rad olika faktorer. Det är inte bara båtens värde som spelar roll, utan även andra aspekter som kan göra din premie högre eller lägre. Här går vi igenom några av de mest betydande faktorerna.

En av de största faktorerna som påverkar är båtens ålder och skick. Nyare båtar med modern utrustning tenderar att ha lägre premiekostnader jämfört med äldre modeller. Detta beror ofta på att risken för maskinfel och andra tekniska problem är mindre i nyare båtar.

En annan viktig faktor är användningsområdet. Om du enbart använder din båt i inre skärgårdar, kan premien vara lägre jämfört med om du frekvent seglar i öppet hav. Vissa försäkringsbolag har specialpriser för småbåtsförsäkring, vilket kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för mindre båtar.

Din erfarenhet som båtägare och eventuell tidigare skadehistorik kan också påverka priset. Om du är en erfaren båtförare utan skadehistorik, kan du ofta räkna med lägre premie. Detta är en aspekt som sällan framkommer när man enbart jämför båtförsäkringar online, så det kan vara värt att diskutera detta direkt med försäkringsbolaget.

Tilläggstjänster som räddning och assistans, samt maskinskada, kommer också att påverka den totala kostnaden. Även om dessa tjänster kan öka priset på din försäkring, så erbjuder de också en högre grad av skydd och trygghet.

Slutligen påverkas priset av självrisken, det vill säga den del av kostnaden du själv står för vid en skada. En högre självrisk kan sänka din premie, men det innebär också att du tar en större ekonomisk risk vid eventuell skada.

För att få en uppfattning om vad en båtförsäkring kan kosta dig är det bästa sättet att kontakta flera försäkringsbolag för offert. Genom att noggrant jämföra båtförsäkringar baserat på dessa faktorer kan du hitta en försäkring som inte bara är billig, utan som också ger dig det skydd och den trygghet du behöver.

Försäkring motorbåt och segelbåt: Skillnader och likheter

Det är viktigt att förstå att inte alla båtförsäkringar är lika. Skillnaderna mellan att försäkra en motorbåt och en segelbåt kan vara betydande. Här går vi igenom några av de mest framträdande skillnaderna och likheterna.

För det första, när det gäller försäkring motorbåt, är hastigheten ofta en faktor som försäkringsbolagen beaktar. Motorbåtar, särskilt de med kraftfulla motorer, kan nå höga hastigheter och därmed öka risken för olyckor. Därför kan båtförsäkring pris för motorbåtar vara högre jämfört med segelbåtar.

Segelbåtar å andra sidan har sin egen uppsättning riskfaktorer. Riggar och segel kan vara dyra att reparera eller ersätta, och vissa försäkringar erbjuder särskilda tillägg för detta. Det är också vanligare med skador på segel och master i hårt väder, så det är viktigt att se till att dessa delar är inkluderade när du ska försäkra segelbåt.

När det gäller likheter så erbjuder de flesta båtförsäkringar ett grundläggande skydd som täcker skador på båten och personskador. Båda typerna av båtar kan också dra nytta av tillägg som räddning och assistans, samt rättsskydd.

Det finns även gemensamma rabatter och bonusar som kan användas oavsett båttyp. Exempelvis kan erfarenhet av båtliv och tidigare skadehistorik hjälpa dig att få en bättre premie, oavsett om det gäller en motorbåt eller en segelbåt.

För att hitta den bästa båtförsäkringen för din specifika båttyp bör du därför inte bara jämföra båtförsäkringar generellt, utan verkligen fokusera på de detaljer som är mest relevanta för just din båt. Genom att göra detta kan du säkerställa att du får en bra båtförsäkring som ger dig det skydd du behöver, oavsett om du är ute på en lugn segeltur eller känner behovet av att gasa på i en motorbåt.

Bästa båtförsäkringen: Kriterier när du jämför båtförsäkring

Att välja den bästa båtförsäkringen är inte någon enkel uppgift, eftersom det involverar flera kriterier som måste vägas mot varandra. Här går vi igenom några av de viktigaste faktorerna som du bör beakta när du jämför båtförsäkring.

Skyddets omfattning är det första och mest grundläggande kriteriet. Det är viktigt att förstå vilka risker och skador som är inkluderade i försäkringen. Läs igenom villkoren noggrant och se till att de matchar ditt användningsområde. Om du exempelvis planerar för längre segelturer bör du se till att geografisk täckning och eventuella assistanstjänster inkluderas.

Självrisken är en annan nyckelfaktor. En lägre självrisk innebär ofta en högre premie, men kan vara fördelaktig om en olycka skulle inträffa. Detta är särskilt relevant om du är ny som båtägare eller om du har en båt med högt värde.

Kundservice och skadehantering är aspekter som ofta förbises men som är extremt viktiga. Ett försäkringsbolag som erbjuder snabb och effektiv skadehantering kan betyda en stor skillnad i en stressig situation. Det kan därför vara värt att läsa recensioner eller söka referenser innan du fattar ditt beslut.

En annan viktig punkt är möjligheten till flexibilitet och anpassning. Kan du lägga till eller ta bort vissa delar av försäkringen beroende på dina behov? Finns det rabatter för extra säkerhetsutrustning eller om du har genomgått någon båtsäkerhetskurs?

Slutligen, kom ihåg att billigast båtförsäkring inte alltid är den bästa. Det kan vara frestande att fokusera på pris, men att spara några kronor i månaden kan kosta dig dyrt om försäkringen inte erbjuder det skydd du faktiskt behöver.

Billigast båtförsäkring: Tips för att få mest värde för pengarna

Som sagt, att få den billigaste båtförsäkringen är inte alltid detsamma som att få den bästa. Men det finns ändå flera sätt att maximera värdet du får för dina pengar när det gäller att försäkra din båt. Här är några tips:

• För det första, jämför båtförsäkringar noggrant. Använd jämförelseverktyg online och begär offerter från flera olika försäkringsbolag. Detta ger dig en översikt över marknaden och hjälper dig att hitta en försäkring som passar just dina behov, till ett konkurrenskraftigt pris.

• Nästa steg är att se över din självrisk. Ett sätt att sänka din premie är att välja en högre självrisk. Men var försiktig så att du inte sätter den så hög att du inte skulle kunna betala den i händelse av en olycka.

• Ta även hänsyn till eventuella rabatter. Många försäkringsbolag erbjuder rabatter för saker som säkerhetsutrustning ombord eller om du har genomgått en båtsäkerhetskurs. Om du är en erfaren båtägare med en lång historik av skadefrihet, kan detta också påverka priset positivt.

• Säsongsmässiga variationer kan också påverka båtförsäkring pris. I vissa fall kan det vara billigare att teckna en försäkring under lågsäsong när efterfrågan är lägre. Detta är dock inte alltid fallet, men det är värt att kontrollera.

• Om du äger en mindre båt, överväg en småbåtsförsäkring. Dessa är ofta billigare och kan vara tillräckliga för dina behov, särskilt om du bara använder båten för korta turer nära land.

• En ofta förbisedd strategi för att få en kostnadseffektiv båtförsäkring är att förhandla direkt med försäkringsbolaget. Även om det kan verka ovant för vissa, är det faktiskt möjligt att diskutera villkoren i din försäkring. Om du har offerter från flera försäkringsbolag, kan du använda dessa som förhandlingsunderlag. Informera ditt föredragna försäkringsbolag om de konkurrerande erbjudandena och fråga om de kan matcha eller till och med förbättra dem.

• Förhandlingsutrymmet kan också vara större om du är långvarig kund eller om du tecknar flera typer av försäkringar hos samma bolag. Överväg att paketera din båtförsäkring med andra försäkringar, som hem- eller bilförsäkring, för att möjligtvis få en mängdrabatt. Kom ihåg att kommunikation är nyckeln, och det skadar aldrig att fråga. Detta kan vara ett effektivt sätt att sänka din premie utan att kompromissa med det skydd du behöver.

Steg för steg: Hur du båtförsäkring jämför och tecknar

Att teckna en båtförsäkring är en process som kan variera något mellan olika försäkringsbolag, men vissa grundläggande steg är gemensamma. Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen.

1. Första steget är att identifiera dina behov. Vilken typ av båt äger du? Är det en motorbåt eller en segelbåt? Hur använder du båten, och vilka risker kan potentiellt uppstå? Genom att svara på dessa frågor kan du bättre förstå vilken typ av båtförsäkring som passar dig bäst.

2. Nästa steg är att börja jämföra båtförsäkringar. Använd vår jämförelsetjänst för att få en överblick av marknaden. Läs noggrant igenom vad som ingår i de olika försäkringarna, och notera även pris och eventuella rabatter.

3. Efter jämförelsen är det dags att begära offert. Detta kan ofta göras online eller via telefon. Förbered dig på att svara på en rad frågor om båten och dess användning. Detta hjälper försäkringsbolaget att göra en riskbedömning och sätta pris båtförsäkring.

4. När du har fått ditt försäkringserbjudande, granska det noggrant. Dubbelkolla att allt som är viktigt för dig verkligen ingår. Om något är oklart, så tveka inte att kontakta försäkringsbolaget för klargöranden.

5. Slutligen, när du är nöjd med erbjudandet, är det dags att teckna försäkringen. Detta görs vanligtvis genom att du signerar ett försäkringsavtal och betalar första premien. Kom ihåg att spara alla dokument och bekräftelser som rör din båtförsäkring. De kan komma till användning om du någonsin behöver göra en skadeanmälan.

En ordlista: Nyckelbegrepp inom båtförsäkringar förklarade

Att förstå de termer och begrepp som används inom båtförsäkringar kan vara avgörande för att göra välgrundade beslut. Här följer en ordlista som klargör några av de viktigaste termerna.

• Premie: Det är det pris du betalar för din båtförsäkring, vanligtvis på års- eller månadsbasis.

• Självrisk: Den summa du måste betala ur egen ficka vid en skada innan försäkringen täcker resten.

• Tilläggsförsäkring: Extra skydd utöver den grundläggande båtförsäkringen, exempelvis rättsskydd eller transportkostnader.

• Allriskförsäkring: En omfattande försäkring som täcker de flesta typer av skador och händelser, inklusive de som inte nämns i en grundläggande båtförsäkring.

• Ansvarsförsäkring: Täcker kostnader för skador som du orsakar på andras egendom eller person.

• Kaskoförsäkring: Täcker skador på den egna båten, oavsett om du bär skulden för skadan eller inte.

• Grundkarens: En period efter tecknandet av försäkringen då vissa typer av skador inte är täckta.

• Försäkringsbelopp: Det maximala belopp som försäkringsbolaget kommer att betala ut vid en skada.

• Försäkringsvillkor: Det finstilta i försäkringsavtalet som specificerar vad som täcks och under vilka omständigheter.

• Försäkringsbevis: Det dokument som bekräftar att du har en aktiv försäkring och som innehåller alla relevanta detaljer om ditt försäkringsskydd.

• Efterförsäkring: Möjligheten att lägga till skydd i efterhand på en befintlig försäkring.

• Båtklass: Kategorisering av båten baserat på dess typ, storlek och användningsområde, vilket påverkar försäkringspremien.

FAQ – Vanliga frågor och svar om båtförsäkringar

Kan jag få rabatt om jag har flera försäkringar hos samma bolag?

Ja, många försäkringsbolag erbjuder så kallade samlingsrabatter om du tecknar flera olika försäkringar hos dem.

Täcker båtförsäkringen stöld av utrustning från båten?

Det beror på försäkringsavtalet. Vissa försäkringar täcker endast båten, medan andra även inkluderar utrustning och tillbehör.

Gäller försäkringen även utomlands?

Det varierar. Många grundläggande försäkringar gäller endast inom Sverige, men det finns tillägg som utökar skyddet internationellt.

Kan jag låna ut min båt och fortfarande vara försäkrad?

Ja, men se till att den som lånar båten uppfyller försäkringens villkor, som till exempel erfarenhet och ålder.

Måste jag anmäla förändringar av båten till försäkringsbolaget?

Ja, förändringar, som nya motorer eller ombyggnader, som påverkar båtens värde eller riskprofil bör anmälas till försäkringsbolaget.

Finns det särskilda försäkringar för tävlingsbåtar?

Ja, det finns specialanpassade försäkringar för båtar som används i tävlingssammanhang.

Hur påverkas min premie om jag inte har några skadeanmälningar under flera år?

Många försäkringsbolag erbjuder bonus eller rabatt om du inte har några skadeanmälningar under en viss period.

Vad menas med "nyvärdesersättning" i en båtförsäkring?

Nyvärdesersättning innebär att du får ersättning nog för att köpa en ny motsvarande båt, snarare än en ersättning som bygger på båtens nuvarande marknadsvärde.

Kan jag pausa min båtförsäkring under vintern?

Det är oftast inte möjligt att pausa en båtförsäkring, eftersom vissa risker, som till exempel brand eller stöld, kvarstår även under vinterförvaring.

Hur snabbt måste jag anmäla en skada till försäkringsbolaget?

Du bör anmäla en skada så snart som möjligt. Försenad anmälan kan leda till minskad ersättning.

TV-klipp och nyheter

Therese tävlar i Yrkes-SM
NYHETER 2024-04-22 KL. 15:00
Premium

Therese tävlar i Yrkes-SM

Svårläkta sår i Innerstaden
BOSTÄDER 2024-04-22 KL. 11:45
Premium

Svårläkta sår i Innerstaden

Mångsysslaren Vanja hittar inspiration inifrån
FAMILJ 2024-04-21 KL. 17:55
Premium

Mångsysslaren Vanja hittar inspiration inifrån

I helgen ställer hon ut på Löftadalens folkhögskola

ISHOCKEY 2024-04-21 KL. 15:45
Premium

"Jag vill spela upp Hanhals i seriesystemet"

Flera tunga förlängningar – men ett frågetecken

Veckans rosor
NYHETER 2024-04-21 KL. 15:00

Veckans rosor

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BOSTÄDER 2024-04-22 KL. 17:30
Godaste äpplena får du med ympning
Premium | NYHETER 2024-04-22 KL. 15:00
Therese tävlar i Yrkes-SM
Premium | SKOLA 2024-04-22 KL. 13:30
Kungsbacka dominerade på Teknikåttan
Premium | SPORT 2024-04-22 KL. 12:16
NH sammanfattar sporthelgen
Premium | BOSTÄDER 2024-04-22 KL. 11:45
Svårläkta sår i Innerstaden
Premium | KULTUR & NÖJE 2024-04-22 KL. 10:53
Albin Lee Meldau på ny turné

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse Kronér gör sin egen grej och bjuder in favoritartisterna till sköna kvällar på Tjolöholm.