DEBATT 2022-09-08 KL. 09:00

Debatt: Mer stöd till föreningslivet

Debatt: Mer stöd till föreningslivet

Föreningslivet i Sverige är unikt. Engagerade vuxna och sociala sammanhang för en aktiv fritid är en viktig del för en bra start i livet. Liberalerna vill ha en självständig föreningsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av svenskt föreningsliv.

Engagemanget och sammanhållningen inom föreningslivet betyder mycket för samhället och för allas barns uppväxt.

Det statliga ekonomiska stödet bör öka. Föreningar bidrar till en fantastisk verksamhet för våra barn och ungdomar. De ger unga möjlighet att växa upp med god hälsa, en meningsfull fritid och goda sociala sammanhang. Särskilda bidrag ska ges unga i socioekonomiska utsatta områden för att de ska kunna delta i idrottsföreningar eller andra fritidsaktiviteter.

Den byråkratiska bördan på föreningarna måste minskas. Offentliga regelverk som skatteregler och bidragsregler måste ta hänsyn till att en ideell förening har en annan administrativ kapacitet än ett kommersiellt företag. Regelverk och kontrollen behöver skärpas så att extremistiska och våldsbejakande rörelser inte får stöd.

Hanna Schölander (L), riksdagskandidat Halland
SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter