DEBATT 2023-11-10 KL. 10:00

Debatt: Det handlar om illegala invandrare

Debatt: Det handlar om illegala invandrare
Carita Boulwén (SD) är en av debattörerna. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

Replik på ”Anmälningsplikt är kontraproduktiv” NH 31/10.

De så kallade papperslösa är för att tala klarspråk illegala invandrare. Personer som bedömts inte ha laglig rätt att vistas i vårt land. De har fått avslag på sin ansökan om att få stanna, fått ett utvisningsbeslut och ska därmed lämna landet, men gör inte det. Att då möjliggöra för dem, som alltså befinner sig i landet olagligt, fortsatt fullt ut ta del av vår välfärd, skola, vård och omsorg, är kontraproduktivt om något.

Vi i Sverigedemokraterna menar att illegala migranter ska ha så liten rätt till den allmänna välfärden som Sveriges folkrättsliga åtaganden och humaniteten kräver.

Om vi på riktigt ska komma tillrätta med växande skuggsamhälle, den grova och kraftigt ökande brottsligheten i landet, så måste samhället samarbeta. Vi kan inte ha myndigheter som motarbetar varandra. Det finns redan krav på anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa eller brott begås, att gömma sig undan ett utvisningsbeslut är också ett brott!

Magdalena Sundqvist menar att en jämförelse mellan anmälningsplikt av papperslösa barn och elever med orosanmälningar inte är rimlig. Men att leva här illegalt innebär att man ställer sig utanför samhället och dess skyddsnät, att man måste försörja sig genom kriminalitet, eller i bästa fall allmosor. De blir oundvikligen beroende av kriminalitet för att överleva och riskerar därmed bli stöd till den gängbrottslighet som plågar vårt land. Att leva i skuggsamhället är horribel plats för en vuxen, för ett barn måste det vara än värre. Det borde därför definitivt vara en grund för orosanmälan då dessa barn riskerar fara väldigt illa.

Det är så inte anmälningsplikt som är kontraproduktiv, utan sossarnas naiva och verklighetsfrånvända politik.

Vi vet dessutom inte ännu vad utredningen kommer föreslå, så lämpligt vore att invänta den först. Sedan, talet om att enskilda lärare och läkare skall jaga illegala migranter är kraftigt missvisande. Det är inte så.

Carita Boulwén (SD)

Stefan Jägnert (SD)TV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.