DEBATT 2021-07-14 KL. 13:00

Debatt: Den svenska grundskolan blir alltmer uppdelad


Debatt: Den svenska grundskolan blir alltmer uppdelad
DEBATT. Det är uppenbart att grundskolan drar alltmer isär och likvärdigheten minskar. Politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten.

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar rapporten, ”En alltmer uppdelad skolan”, som handlar om rektorernas syn på förutsättningarna att leva upp till styrdokumenten och bidra till en nationellt likvärdig skola.

RAPPORTEN VISAR att den svenska grundskolan, i det här fallet högstadiet, blir alltmer uppdelad. Det är allvarligt att svenska skolor har så olika förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det är anmärkningsvärt att många skolor befinner sig i extremerna på skalan och att detta så tydligt är kopplat till elevsammansättningen, det vill säga elevernas socioekonomiska bakgrund.

DET HAR skett en uppdelning av elevsammansättningen mellan kommunala och fristående högstadieskolor och det är de kommunala skolorna som drar det tyngsta lasset. Nästan hälften av de fristående högstadieskolorna har ett mycket gynnsamt underlag med elever från studiestarka hem. Nästan en tredjedel av de kommunala skolorna har ett elevunderlag där föräldrarna sammantaget har den lägsta genomsnittliga utbildningsnivån. Man spår också framtida problem med att rekrytera behöriga lärare och speciallärare.

FÖR ATT skapa en mer likvärdig skola med höga kunskapsresultat föreslås följande:

• Gör om finansierings- och resursfördelningssystemet i grunden. Staten behöver ta ansvaret för att säkra likvärdiga och rättvisa resurser till undervisningen utifrån elevernas socioekonomiska faktorer.

• Anställ fler lärare och mer stödpersonal på skolor med mindre gynnsam elevsammansättning. Gör det möjligt att använda tvålärarsystemet bredare. Lärare måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

• Justera hela skolvalssystemet. Nuvarande kösystemet slopas och ersätts med en antagning som främjar en allsidig social sammansättning av elever och därigenom minskar skolsegregationen.

• Rektorernas roll behöver tydliggöras genom statlig reglering så att de kan ägna sin tid åt sådant som stärker undervisningen och arbetsmiljön.

NU KRÄVS det mod och ansvarstagande för att kunna göra de genomgripande reformer som krävs. Alla elever oavsett bakgrund har rätt till likvärdiga och goda förutsättningar att skapa sig en framtid.


Teaterentusiaster i skogen hoppas på en riktig scen
NYHETER 2022-08-09 KL. 20:00

Teaterentusiaster i skogen hoppas på en riktig scen

Sällskapet Ebbe gör Marias resa i Stättared

SENASTE TV-NYHETERNA

Polisen utreder dödsolyckan på E6
NYHETER 2022-08-09 KL. 09:49

Polisen utreder dödsolyckan på E6

Städning startar Västerhavsveckan
NYHETER 2022-08-09 KL. 08:20

Städning startar Västerhavsveckan

”Folk förvånas över både liv och skräp i vattnen”

500 drabbades av strömavbrott
NYHETER 2022-08-09 KL. 07:25

500 drabbades av strömavbrott

”Krokiga vägar och en glass på det...”
FAMILJ 2022-08-08 KL. 20:30

”Krokiga vägar och en glass på det...”

Mikael, MC-entusiast som inte trivs på motorvägen

Dubbelgaraget övertänt
NYHETER 2022-08-08 KL. 20:05

Dubbelgaraget övertänt

Nu renoveras huset från 1600-talet
NYHETER 2022-08-08 KL. 19:00

Nu renoveras huset från 1600-talet

Kvinna knivhögg sin man – åtalas för mordförsök
NYHETER 2022-08-08 KL. 14:03

Kvinna knivhögg sin man – åtalas för mordförsök

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Under 2021 anmäldes 15 män för våldtäkt mot barn i Kungsbacka. De drabbade och anhöriga får bära med sig händelserna genom hela livet. Det här är sista delen i Norra Hallands serie om sexualbrott och dess konsekvenser.