Lasse Smedsberg, Ingemar Nordieng och Bo Eriksson sitter med i den grupp som tagit fram en faktabank om kommunen vård- och äldreboenden.

FOTO: Ann Kristin Ekman

Frågan om att ta reda på vad som fungerar och vad som gäller inom äldreomsorgens boenden i kommunen lyftes i  höstas i Vård- och omsorgsnämndens forum för pensionärsorganisationer, där kommunen och Pensionärsorganisationernas samorganisation i Kungsbacka, Posam, möts för ta upp olika frågor.
– Förvaltningen var positiv till att träffa oss, däremot fick vi inte komma ut till något boende och prata med dem som bor där. Så då fick vi gå bakvägen istället, prata med våra medlemmar och deras anhöriga, säger Ingemar Nordieng, sekreterare i Posam samt i SPF Vallda-Släp.

Problematiska punkter

Mycket fungerar bra, kan Ingemar Nordieng konstatera, tillsammans med Lasse Smedsberg, ordförande i SPF Vallda-Släp och Bo Eriksson, ordförande i Posam samt i PRO Kungsbacka. Men man har samtidigt identifierat en rad punkter som man anser är problematiska:
• Ökade administrativa uppgifter
• Besparingskrav
• Möjligheten att påverka sin egen situation
• Bemanning
• Utbildning
• Ensamhet
–  Personalen måste lägga allt mer tid på administrativa uppgifter i tjänsten. Risken är att det tar tid från kärnverksamheten, vård av äldre. Det är något vi måste vara uppmärksamma på. När vi mäter så mycket riskerar det som inte går att mätas att försvinna, till exempel att torka en tår eller att ha ett givande samtal, säger Ingemar Nordieng.

Missriktat

Även den aktuella besparingsplanen på 24 miljoner kronor inom Vård- och omsorg ifrågasätts, framför allt nedläggningen av restauranger i kommunens vård- och omsorgsboenden som Norra Hallands flera gånger skrivit om (se notis i spalten bredvid).
Enligt Posam är det besparingskravet missriktat och kommer att slå hårt mot äldre utanför boendena.
– Personer kommer att bli utestängda från en social kontaktpunkt. För en del är det det enda lagade målet mat om dagen och en stängning kan leda till sämre kost, ökad risk för depression, ensamhet och sämre hälsa, säger Ingemar Nordieng.
Just ensamhet är ett annat problem som man lyfter. I sin utredning hänvisar Posam till siffror från Socialstyrelsen, som i och för sig visar att antalet som inte besväras av ensamhet på samtliga vård- och omsorgsboende i kommunen har ökat från 33 till 37 procent de senaste åren, men som ju samtidigt säger att 63 procent känner sig ensamma.
– Ensamhetsproblematiken är ett folkhälsoproblem som vi måste komma till rätta med, menar Lasse Smedberg.

Inofficiell remissinstans

Vid sidan av genomgången av tillståndet på vård- och omsorgsboendena, har Posam lyckats driva igenom att organisationen blir informell remissinstans och att dess ordförande framöver ska vara kontaktperson för kommunen i arbetet med planprocesser och nya bostadsområden. Bakgrunden är att man menar att äldreperspektivet tidigare stundtals försvunnit, ett exempel är när det nya trygghetboendet i Kolla först planerades med en halvtrappa innan man nådde hissen.
– Arkitekterna är ofta unga. De är jätteduktiga, men har inte alltid känsla för de äldre, säger Lasse Smedberg.

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.