Annons

Bullerplågade husägare protesterar

Villaägarna i Varla hoppades att det nya företagsområdet skulle innebär minskat buller. Men planförslaget innebär ökad trafik, borttagen bullervall och risk för skuggning från höga industribyggnader.

– Det kan behövas ytterligare utredningar, medger planarkitekt Björn Vikström.

Bostad | 27 November 2020 18:00

Bullret från E6 är kraftigt i Leif Elmereds trädgård. Han hoppades att det nya företagsområdet skulle skärma av, men nu är han rädd för ytterligare tung trafik på Norra Bäcksleden. Dessutom kan det bli 20 meter höga lager som skymmer både utsikt och solen.

FOTO: Kristian Alm

Husen längs Stora Bäcksleden är extremt utsatta för buller från E6an. Visserligen har Trafikverket byggt en bullervall, men mellan husen och vallen är bara ett öppet ängsområde där ljudet färdas fritt.

I många år har Varla villaföreningen kämpat för att få ytterligare bullerskydd, men förgäves. När planerna på ett företagsområd mellan motorvägen och husen tog fart ökade hoppet om en bättre ljudmiljö.

Planprogrammet, som är ett första steg mot en detaljplan, godkändes 2018, och där var tanken att företagsbyggnaderna skulle kunna bilda en inre vall mot bullret. Det diskuterades även glasväggar mellan husen för att ytterligare minska bullret, även om utredningen konstaterade att den effekten skulle bli liten. Väggarna skulle hamna så långt från E6 att bullret ”smet över”.

Husägarna var inte helt nöjda med förslaget. Bland annat gillade de inte att infarten till företagsområdet skulle bli från Stora Bäcksleden. För att slippa ökad trafik där ville man i stället att Energigatan norr om området förlängdes.

Chockförslag

Men när det färdiga förslaget till detaljplan skickades ut på samråd i höst blev det närmast en chock. Nu föreslås att bullervallen ska kunna tas bort för att förbättra skyltläget för företagen, det blir inga glasväggar mellan huskropparna, och det kan bli ännu fler infarter från Stora Bäcksleden.

Enligt förslaget ska dessutom byggnaderna kunna bli upp till 20 meter höga, vilket kan innebära att villorna skuggas.

Leif Elmered är ordförande för villaföreningen och upprörd.

– Trafiken på motorvägen har ökat kraftigt sedan bullermätningen gjordes. Och ändå vill man kunna ta bort bullervallen!

Att det kan bli fler infarter från Stora Bäcksleden innebär även det ökat buller, och dessutom kommer cykelbanan att skäras av på fler ställen och minska trafiksäkerheten.

– Vi förstår inte heller hur man kan tillåta så höga byggnader. Vi utgick från att man skulle följa höjderna i området längs Energigatan när det normala är 8-10 meter. Hela vår horisont försvinner om det blir lager på 20 meters höjd.

Fler utredningar

Planarkitekt Björn Vikström är en av dem som tagit fram detaljplaneförslaget. Han är först lite frågande kring påståendet att bullervallen får tas bort, men har sedan en förklaring:

– Verksamheterna ger skydd från bullret, och ersätter i princip bullervallen.

Men i planprogrammet skulle byggnaderna öka skyddet, inte bara ersätta?

– Ja, det stämmer, vi får kanske se över den formuleringen. Sen är det Trafikverket som är ansvarig för bullret från E6. Kungsbacka kommun är ansvarig för trafikbuller från Stora Bäcksleden.

Det finns väl ingen utredning vad en borttagen vall skulle innebära?

– Nej, jag håller med dig där, vi behöver se över den biten.

Innebär de höga byggnaderna skuggproblem?

– Det vet vi inte exakt, det får vi utreda i nästa skeende.

Varför blev det plötsligt fler infarter?

– När området ska säljas kan det bli flera ägare, och vi vill hålla öppet för möjligheten till att de kan få egen infart.

Men då korsas cykelbanan på fler ställen och bullret ökar?

– Ja, så är det, men vi kan höja upp cykelbanan så att cyklister får företräde, så kallad cykelöverfart.

Varför kan inte Energigatan förlängas för att minska bullret?

– Fastigheterna som tar vid där gatan slutar är inte planlagda för gata, så kommunen har varken rådighet eller planstöd för att ta marken i anspråk.

Det verkar som om mycket är oklart i förslaget?

– Det kan hända att vi får beställa ytterligare utredningar i nästa skede. Samrådet är ett första förslag på utformning av detaljplanen. Det är sällan allt är klart i detta skedet.

Trafiken bullrar dygnet runt på E6. På andra ligger ängen som ska bli företagsområde, och bortom det villorna som lever i ständigt trafikbrus.
Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Läs Även

Sjuksköterskor sökes för covid-vaccination

Vård Kungsbacka kommun söker personer med sjuksköterskeutbildning för att förstärka det team som jobbar med vaccination ...

Motorsågsmannen anhållen

Blåljus Den man som igår kväll gick in på en krog med en motorsåg, hittades av polisen i ...

Stjernbergs automation i konkurs

Jobb & Pengar För två år sedan firade företaget tioårsjubileum. Nu läggs Stjernbergs automation ner och 14 personer förlorar ...
Annons