BANDY 2022-09-19 KL. 19:00

Existensen hänger på bandyhall

Av Eric Andersson

Diskussionerna om en bandyhall på Sjöaremossen intensifieras allt mer. Politiker i Kungsbacka ser gärna en hall och inom kort kommer representanter från Frillesås BK och Sunvära BK lämna över ett underlag till Varbergs kommun. En bandyhall är avgörande för föreningens fortsatta existens menar Frillesås BK:s ordförande.
– Skulle vi inte få en hall är vi borta som förening om några år, säger Lars-Johan Svanström.

Existensen hänger på bandyhall
Frillesås BK har en förhoppning om att det byggs en bandyhall på Sjöaremossen. Foto: Eric Andersson

BANDY. För Frillesås BK är det samma visa år efter år – en kamp mot klockan för att isen på Sjöaremossen ska frysa och bli spelduglig. Den kampen har man förlorat flera gånger och antingen tvingats spela sina hemmamatcher på annan ort, alternativt skjuta upp hemmamatcherna i säsongsinledningen.

Frillesås BK är en av få elitföreningar som inte har tillgång till en bandyhall. Frågan har diskuterats länge men på senare tid har framför allt Centerpartiet i Kungsbacka öppnat upp för en byggnation.
– Vi vill undersöka frågan tillsammans med Varbergs kommun. Ska man kunna spela bandy på västkusten behövs en bandyhall, säger Fredrik Hansson (C), kommunalråd i Kungsbacka.

Tidigt skede

Men än så länge är planerna i ett tidigt skede. Fredrik Hansson berättar att han varken vet om det finns fler partier i Kungsbacka som delar Centerpartiets åsikt i frågan, eller vad en bandyhall skulle kosta. Det finns inte heller någon dialog med Varbergs kommun.
– Jag har inte haft det och jag känner inte till att det funnits någon tidigare heller. Vi är i ett väldigt tidigt skede och vill föra samtal med Varberg och se var det leder.

Hur mycket har ni att säga till om, i och med att Sjöaremossen ligger i Varbergs kommun?
– Ingenting egentligen, mer än att vi bidrar ekonomiskt till driften och har gjort så i många år. Vi tycker att det är viktigt att Varberg vet om att Kungsbacka är med på tåget om en bandyhall skulle bli av. Men Sjöaremossen är deras anläggning och det är Varberg som investerar.

Lägre driftskostnader

En bandyhall vore en stor investering, även om det finns exempel där byggnationen gått snabbt till en förhållandevis låg kostnad.
När Åby/Tjureda byggde sin bandyhall inför säsongen 2019/2020 blev den klar på rekordtid till en kostnad på 43 miljoner kronor.
– En sådan investering kostar naturligtvis alltid pengar. Men i och med att isen blir väderskyddad i en hall bör man komma ner rejält i driftskostnader över tid, säger Fredrik Hansson.

För Frillesås BK är en bandyhall en nödvändighet för att föreningen ska fortsätta existera på sikt.
– Skulle vi inte få en hall är vi borta som förening om några år. Vi har knappt någon vinter här längre och med den globala uppvärm-ningen blir det varmare för varje år, säger Lars-Johan Svan-ström, ordförande i Frillesås BK.

Arbetsgrupp

Föreningen har tillsammans med Sunvära BK, som också spelar på Sjöaremossen, en arbetsgrupp om fyra personer som driver arbetet för en framtida bandyhall. En av personerna i hallkommittén är FBK-spelaren Jesper Henriksson.
– Vi tar fram ett underlag om varför vi anser att det behövs en bandyhall. Förhoppningsvis kommer vi lämna över det till kommunen redan under hösten, berättar han.

Vad innefattar underlaget?
– Det är en beskrivning av föreningarnas verksamheter, vad vi behöver för att utvecklas och hur mycket Sjöaremossen används. Även problematiken med nuvarande anläggning och att en bandyhall hade hjälp till att utveckla bandyn. Det är inte bara bandyn som hade haft nytta av en bandyhall utan även andra idrotter och allmänheten.

Att frysa en utomhusis kräver mycket energi till stora kostnader. Med nuvarande energikris och elpriser kommer det bli än dyrare i vinter.
– Att driva bandybanan kostar sjukt mycket pengar redan nu och det är ganska kort tid vi kan utnyttja den. Med en bandyhall hade vi kunnat förlänga nyttjandetiden till samma driftskostnad och kunnat lägga pengar på att betala av en bandyhall istället.

Möte med Varbergs kommun

Sjöaremossen är i behov av renovering inom kort. Bädden som rören under isen ligger i behöver göras om och ishuset där bland annat ismaskinerna förvaras är också undermåligt.
– Då är ju frågan om man ska göra det, eller istället satsa på något nytt. Vi har haft Varbergs kommun på ett möte och diskuterat de här frågorna.

Hur var känslan från deras håll?
– De tycker att vi ska lämna över det här underlaget. Sedan får vi se vad som händer, säger Jesper Henriksson.SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter