Föräldrarrepresentanterna på Åsa Gårdsskolan brukarråd har tröttnat på situationen med platsbrist på skolan.

FOTO: Ann Kristin Ekman

När Åsa gårdsskola byggdes, gjordes den anpassad för 300 elever. Den siffran är för länge sedan passerad, i dag går 380 barn på skolan som huserar förskoleklass till och med årskurs nio samt fritidshem. För att lösa situationen bestämde förvaltningen i fjol att det ska placeras paviljonger vid skolan, på platsen där återvinningsstationen tidigare har funnits. Men processen har dragit ut på tiden och det senaste budet är att paviljongerna inte kommer att vara på plats förrän i april.
– Jag har fått frågan ovanifrån vad det är som ändrar sig med vår situation den 1 december, varför vi inte kan fortsätta som nu. Och på ett sätt är det ju ingenting. Däremot kommer vi då att ha kört slut på alla våra reserver.  Jag är rädd att lärare kommer att sluta eller gå i väggen, säger Kerstin Ekman-Hake, rektor för årskurserna F-3.

Både skolledning och brukarråd har gemensamt försöka driva på i frågan i flera år, medan man på olika sätt försöker få verksamheten att fungera något ändå. I dag används både skolbiblioteket och hemkunskapssalen som bamba, och både mentors- och lärarrum har förvandlats till vanliga undervisningsrum. Det innebär att det nästan inte finns några platser kvar för elever som vill dra sig undan lite för att kunna plugga eller bara få lugn och ro och att lärare har fått sina arbetsplatser i avdelade rum som inte är ljudisolerade utan där det utanför går att höra vad lärarna pratar om.
– Föräldrarna på skolan är i upplösningstillstånd, säger Katarina Tollén (förälder) i brukarrådet.
Om paviljonger för att avhjälpa lokalbristen inte finns på plats när nästa termin börjar, har en del därför börjat fundera på att helt enkelt hålla sina barn hemma.
– Visst finns det skolplikt, men den innebär skyldigheter från båda håll, som skolan inte lever upp till, menar Caroline Smedsrud, förälder i brukarrådet.

Enligt projektledaren på lokalförsörjning är det flera parametrar som har påverkat att bygget av paviljongerna dragit ut på tiden. Förutom att fatta beslut om placeringen av paviljongerna och sedan flytt av återvinningsstationen (de frågorna hanteras parallellt), går det inte att söka bygglov för paviljonger innan upphandlingen av dem är klar och man vet exakt vilken typ det blir.
– Det tar nio månader att få paviljonger på plats efter att man tryckt på knappen. I det här fallet fattade kommunstyrelsen beslut i våras, så man får räkna nio månader effektiv tid men också två sommarmånader då folk naturligtvis jobbar men inte lika många är på plats.

 

Läs mer i Norra Halland fredag 6 september.