VÅRD 2021-12-23 KL. 08:00

Stora förändringar väntar för vården

Av Christina Wagner

Samtidigt som vård- och omsorgsnämnden kämpar med ekonomin händer mycket i omvärlden som påverkar både alla äldre och vi som ska bli gamla i Kungsbacka.

Stora förändringar väntar för vården
Hravn Forsne flaggar för stora förändringar inom vården. Foto: Arkivbild Norra Halland

TV-klipp och nyheter

Även om covidpengar varit ett välkommet tillskott i kommunens kassa senaste året så är det fortfarande så att vård- och omsorg kostar betydligt mer än vad som budgeteras. Orsakerna är flera, bland annat betydligt fler timmar inom hemtjänsten än budgeterat. Året med pandemin gav ett tillskott på 67 miljoner kronor i kassan, ändå räknar vård- och omsorg bara med att gå med några få miljoner i överskott.

Fler äldre
Till det kommer det faktum att andelen äldre ökar i kommunen, som innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg framöver. I en intern kontrollplan för 2022 från vård- och omsorgsnämnden beräknas åldersgruppen över 80 år att öka med 65 procent fram till 2035. Andelen mellan 65 till 79 år tros öka med cirka 20 procent under samma period.
– Vårt samhälle kommer behöva ställa om för att ta hand om de ekonomiska och demografiska prognoser som ligger framåt. Det kommer inte vara enkelt, men vi ska göra det bästa av det, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Hravn Forsne (M).
Fler vårdplatser på boenden behövs. I dagsläget saknas det pengar för driften av både Björkris och Anneberg, dessutom ska Ekhaga byggas om. Fler nya boenden ska också öppna efter 2027, som i dag inte har tydliga direktiv för hur de ska drivas ekonomiskt.

Förändringar på gång
Dessutom har personal inom förvaltningen redan fått genomgå ett antal förändringar för att anpassa organisationen både till begränsad ekonomi och ökat tryck från omsorgstagare. Nämnden hoppas på tydligare ekonomiska förutsättningar över tid, för att kunna tillhandahålla god vård enligt de lagar som finns. Om riksdagen väljer att lägga ytterligare krav på kommunerna i Sverige är förhoppningen också att de får ta emot mer finansiering.
– Vi har ny lagstiftning på gång. Den största förändringen är ”God och nära vård”, en ny satsning med fast omsorgskontakt i hemtjänsten, en ny socialtjänstlag och en ny rättighetslag för de som är äldre. I mångt och mycket är det helt nya typer av krav som kommer nationellt och från privatpersoner om hur de vill ha sina liv, de stora lösningarna ”lika för alla” håller inte längre.
– Det här är en omställning som kommer ske i hela Sverige, inte bara i Kungsbacka, säger Hravn Forsne.
Förvaltningen har gjort en riskanalys i samband med kontrollplanen, där flera saker lyfts fram som risker under 2022. Som hög risk bedöms bland annat att man inte ska kunna följa semesterlagen under året, att man inte kan leva upp till dokumentationsskyldighet i socialtjänsten och att få vård- och personskador på omsorgsboenden. Det finns också risk för försenade leveranser på grund av pandemin.


TV-klipp och nyheter

Klik venligst
Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.