NYHETER 2021-02-15 KL. 21:27

EU-domstolen avgör hackspettfrågan

Räcker det med att hackspettar har en gynnsam situation i ett större område, eller måste läget var tillräckligt bra på just Onsalalandet? Den frågan ska nu EU-domstolen avgöra innan det kan bli ett klartecken för bygget av nya Onsalavägen.

EU-domstolen avgör hackspettfrågan
Trots domstolsprocessen går arbetet vidare med att skapa nya livsmiljöer för hackspettar.

Tvisten om nya Onsalavägen tar aldrig slut, och det dyker ständigt upp nya juridiska frågeställningar.

Vägplanen har godkänts, men nu gäller det livsvillkoren för olika hotade arter i området.
Om man inte klarar det, måste Trafikverket begära dispens från artskyddsförordningen, vilket riskerar att hindra eller försena projektet ytterligare.
Länsstyrelsen godkände Trafikverkets åtgärder när det gäller groddjur och fladdermöss, men inte när det gäller hackspettar. Där krävs det dispens, anser Länsstyrelsen.
Beslutet överklagade av både Trafikverket och olika intressenter på Onsalahalvön. Mark- och miljödomstolen gav naturvännerna rätt.
Enligt domstolen räcker inte Trafikverkets utredningar och åtgärder för något av de hotade djuren. Trafikverket valde att köra frågan i botten och överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som väntades komma med ett beslut i början av detta året.

Men nu har det försenats ytterligare.

EU-domstolen


Domstolen är nämligen lite osäker på hur artskyddsdirektivet ska tolkas, och har i ett liknande ärende bett EU-domstolen att avgöra frågan. I korthet handlar det om hur strikt direktivet ska tolkas. Nu får även Onsalavägen hänga med i EU-domstolens tolkning.

Alltså: Måste hackspettstammen ha en gynnsam status i det lilla området som Onsalalandet omfattar, eller räcker det med till exempel Västsverige? Eller kanske hela Sverige?

Ju större område man tar hänsyn till, desto lättare för Trafikverket att hävda att deras skyddsåtgärder räcker.

EU-domstolen ska ta upp ärendet den 4 mars. Därefter får alla parter yttra sig innan Mark och övermiljödomstolen beslutar.

– Domen kommer troligen i april-maj, säger projektledare Lydia Lehtonen.

Skulle Trafikverket få rätt, kan man gå vidare och fälla skog under hösten-vintern 2021-22.

– Därefter ska arkeologerna göra sin undersökning under den varma och ljusa årstiden. I bästa fall kan vi komma i gång med bygget hösten 2022.

Om domstolen säger nej?

– Då måste vi söka artskyddsdispens hos länsstyrelsen. Oavsett hur det beslutet blir, kommer troligen motståndarna till vägen eller vi att överklaga. Så då är risken stor att vägbygget inte kan komma igång förrän hösten 2023, konstaterar Lydia Lehtonen.

Om det överhuvudtaget blir något tillstånd alltså. Naturvänner och motståndare i Onsala hoppas fortfarande kunna stoppa vägbygget för gott.

SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter