NATIVE 2024-04-18 KL. 14:00

Hur du förhindrar att din bil går sönder på vägen


Ett bilhaveri på vägen kan vara en förares värsta mardröm. Det är inte bara obekvämt utan kan också vara potentiellt farligt. För svenska bilister som är vana vid landets hårda vintrar och vidsträckta landsbygd är bilens tillförlitlighet inte bara något att föredra utan även en nödvändighet.

Hur du förhindrar att din bil går sönder på vägen

TV-klipp och nyheter

Den här artikeln ger dig viktiga tips om regelbundet underhåll, kontroller av fordonets skick och hur du använder fordonet på rätt sätt så att du förhindrar ett bilhaveri. Särskilt fokus kommer att läggas på bromssystemet och bromsbeläggen.

Allmänt underhåll

Ditt fordon är som vilken annan maskin som helst – kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Oljebyte, spolning av kylarvätska och däckbyte är inget obetydligt arbete – det säkerställer och förlänger din bils livslängd. Ett dåligt underhållet fordon är en säkerhetsrisk på vägarna.

Byte av olja och filter

Regelbundna oljebyten håller motorns delar smorda och förhindrar överhettning. Oljefilter behöver också bytas ut samtidigt och med samma intervall för att säkerställa att ren olja cirkulerar i motorn. Om du hoppar över eller försenar oljebytena kan det leda till slambildning, vilket allvarligt påverkar motorns prestanda. Filtret hjälper till att fånga upp föroreningar, och ett igensatt filter kan begränsa oljeflödet, vilket leder till ökat slitage.

Luftfilter

Ett igensatt luftfilter kan leda till försämrad bränsleeffektivitet. Kontrollera luftfiltret minst en gång om året eller vid 19 000 till 24 000 körda km, beroende på vilket som inträffar först. Ett rent luftfilter ger bättre luftintag, vilket förbättrar förbränningen och ökar motorns effektivitet. Om luftfiltret inte sköts om kan det leda till en för rik bränsleluftblandning, vilket i sin tur leder till onödigt hög belastning på andra komponenter.

Säkerhetskontroll

Innan du ens startar motorn bör du ta för vana att gå runt bilen och göra en snabb kontroll av dess skick. Den här preliminära kontrollen hjälper dig att hitta eventuella uppenbara fel som kan behöva omedelbara åtgärder. Den kan också fungera som en mental checklista för att se till att du inte missar något viktigt.

Däck

Rätt däcktryck är avgörande för säker körning. För lågt däcktryck kan orsaka dålig väghållning, medan för högt däcktryck kan göra bilen instabil. Lågt däcktryck ökar rullmotståndet och försämrar därmed bränsleekonomin, medan däck med för högt däcktryck är mer benägna att få punktering. Ha alltid en däcktrycksmätare i bilen för regelbundna kontroller.

Lampor och indikatorer

Kontrollera att alla lampor och indikatorer fungerar korrekt. Du vill inte hamna i en situation där du inte kan signalera till andra trafikanter om vad du kommer att göra. Lampor som inte fungerar är inte bara farliga utan det är också olagligt och kan ge dig böter.

Se till att du har reservlampor i bilens nödutrustning för snabba byten och byt ut alltid ut båda lamporna parvis så snart du kan, även om bara en av dem inte fungerar. Det är viktigt att båda lamporna i ett par har samma intensitet, speciellt för säkerheten i mörker.

Använd bilen på rätt sätt

Det är oerhört viktigt att vara medveten om hur ditt agerande påverkar bilen. Överdrivet varvtal, vårdslös körning och ignorering av varningsskyltar kan leda till allvarliga problem.

Bromssystem: säkerhetsgaranti

Bromssystemet är utan tvekan en av de viktigaste komponenterna i en bil. Den består av olika delar såsom bromsskivor, bromsok och bromsbelägg. Bromsbeläggen tillhör bromssystemet, på många sätt så bestämmer de hur fort fordonet kommer att komma till totalt stopp. När du trycker ned pedalen så trycks bromsbacken mot skivan som i sin tur leder till att fordonet bromsas in.

Bromsbelägg är en förbrukningsvara som slits ut med tiden. Om du märker att din bils bromsprestanda försämras eller du hör tjutande ljud kan det vara dags att byta ut dina bromsbelägg. Dessutom är det viktigt att inte bara välja bromsbelägg av hög kvalitet, utan också att utföra underhåll av hela bromssystemet i tid.

Regelbunden diagnostik hjälper till att fastställa bromsbeläggsslitage, rotorslitage och vätsketillstånd, vilket är nyckeln till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och förhindra plötsliga haverier på vägen.

Experter rekommenderar att bromssystemet kontrolleras minst en gång om året eller var 15-20 tusen kilometer, beroende på driftsförhållanden och tillverkarens rekommendationer. Mer information om bromsbelägg på webbplatsen autodoc.se.

Korta slutsatser

Regelbundet underhåll och regelbundna inspektioner hjälper till att hålla ditt fordon tillförlitligt. Tryggheten i att en bil är i gott skick är ovärderlig, inte minst i Sverige där en bils tillförlitlighet kan vara en säkerhetsfråga. Att ta sig tid att sköta och använda det är inte bara en rekommendation, det är alla trafikanters ansvar.

Genom att följa dessa tips kommer du inte bara att förlänga livslängden på ditt fordon, utan också bidra till att förbättra trafiksäkerheten för alla. Så se till att du inte bara tittar på din bil, utan faktiskt förstår vad den behöver. Då kommer din bil, passagerare och du att må mycket bättre.TV-klipp och nyheter

Ängarna kan bli fågelmarker
NYHETER 2024-05-21 KL. 12:45
Premium

Ängarna kan bli fågelmarker

Våtmarksprojekt ska få bukten att leva
MILJÖ 2024-05-21 KL. 11:45
Premium

Våtmarksprojekt ska få bukten att leva

När åar får svämma över minskar övergödning

Demensteamet krymps kraftigt
VÅRD 2024-05-21 KL. 07:00
Premium

Demensteamet krymps kraftigt

Hemtjänstgrupperna får ta över vård

Treorna gjorde som förr
NYHETER 2024-05-20 KL. 20:00
Premium

Treorna gjorde som förr

Onsala tog säsongens första seger
SPORT 2024-05-19 KL. 20:00
Premium

Onsala tog säsongens första seger

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FAMILJ 2024-05-21 KL. 21:00
Vinnaren Kazai är butikshund i Onsala
Premium | NYHETER 2024-05-21 KL. 12:45
Ängarna kan bli fågelmarker

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Hovrätten ändrar påföljden för en man som dömdes till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott. Mannen, som hade nästan 500 barnpornografiska bilder, får nu fängelsestraffet förkortat. Istället får han skyddstillsyn och behöver gå ett behandlingsprogram.