Miljöpolicy för Norra Halland

Vår verksamhet består av att producera, trycka och distribuera tidningar både i papper och digitalt.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så effektiv, resurssnål och miljömedveten som möjligt på två nivåer: dels den egna verksamheten och dels den upphandlade.

Den egna verksamheten ska präglas av att vi i möjligaste mån återvinner vårt avfall, kör energisnålt och gör inköp med miljöfokus i syfte till minskad resursförbrukning, ökad återvinning samt minskade utsläpp.

De upphandlade tjänsterna ska ha leverantör med upprättad miljöpolicy. Den ska följa
gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav. De skall aktivt jobba för miljömedvetande både på ett övergripande sätt och på individnivå.

Miljöpolicy från våra huvudleverantörer

Bold Printing (tryckning av papperstidningen)
http://boldprinting.se/miljopolicy-for-bold-printing-stockholm-ab/

VTD Västsvensk Tidningsdistribution (utdelning av papperstidningen)
https://stampenmedia.se/hallbarhet/