De nyrenoverade lokalerna är i två plan och har anpassats för att passa vuxenpsykiatrin. Framöver ska mottagningen också ha utrymme för utvidgade aktiviteter, arrangemang som patientföreläsningar samt gruppaktiviteter för både patienter och anhöriga.
– Jag är väldigt glad att patienterna framöver kan tas emot i moderna och funktionella lokaler. Den här flytten innebär en påtaglig standardhöjning för hela verksamheten. Förväntningarna är att det ska bli en positiv mötesplats för alla inblandade,  säger verksamhetschef Aslak Iversen i ett pressmeddelande.