Denna insändare är ett svar på broschyren som Kungsbacka kommun skickat till alla hushåll i Kungsbacka med ovanstående rubrik.

Broschyren är ett svar på pressens och massmedias beskrivning av problemen med vild-svinsstammens ständiga ökning.

 

Det står ingenting i broschyren om detta eller att inventering av vildsvinen inte gjorts av varken kommunerna, länsstyrelserna eller Naturvårdsverket.

Uppgifterna att antalet vildsvin i Onsala är 500 och att ökningshastigheten är en dubblering av antalet på 4-5 år är uppskattningar.

 

Målsättningen måste i dag vara att halvera vildsvinspopulationen på 3-4 år. För detta krävs krafttag från alla viltvårdare:
Ändra jaktlagen så att jaktsäsongen för alla vildsvin gäller hela året.
Inför skottpengar på vildsvinens kultingar.
Använd moderna vapen med nattsikten som förstärker det svaga ljuset från en lampa med ”osynligt” ljus.
Antalet skyddsjägare ökas från två till fyra i Kungsbacka kommun.

 

Kommunen vill att invånarna i villaområdena ska anpassa sig till det ökande vildsvinstalet och kosta på sig el-/vildsvinsstängsel.

Det är orättvist mot de som är grannar med skogen och påverkade av vildsvinens bökande.

 

För 30 år sedan eller mer fanns inga vildsvin i kommunen.

Vildsvin hör inte hemma i villaområdena och vi vill att deras antal minskas.

 

Forsbäcksbor