Replik på ”Dags att byta politiker” av signaturen ”JP”

Då och då ger sig det så kallade ”politikerföraktet” till känna i lokalpressens spalter; nu senast i NH den 16 september. Då ville signaturen JP påminna politikerna om att ”deras uppgift är att underlätta och hjälpa sina invånare så att alla kan få ett gott liv – inget annat. För att detta ska ske behöver vi byta politiker.”

Tänk om det vore så enkelt. Tänk om politikerna i stadshuset inte behövde ta hänsyn till statens krav, skatteunderlaget, Migrationsverket, Plan- och bygglagen, bostadsmarknaden, och så vidare.

Och byta politiker? Vi röstar ju om politiker vart fjärde år i allmänna och slutna val. Vi har de politiker vi förtjänar och som vi har röstat fram.

Men JP har rätt i att nytt blod alltid är välkommet. Tänk om fler ville engagera sig på helger, eftermiddagar och kvällar för att föra kommunen framåt och uppåt.

Signaturen JP – och alla andra för den delen – är mycket välkomna att delta i politiken; att komma med på gruppmöten och i nämnder och verkligen kunna påverka.

Det finns inte mindre än nio politiska partier att välja på i Kungsbacka – något parti måste rimligen passa JP.

Kom igen nu! Klaga och kvirra inte utan ta tag i problemen! Engagerade medborgare är guld värda för politiken, för Kungsbacka och för samhället i stort.

Franklin Eck (M) Släp