Replik på ”Satsa på ofarlig energi”

 

Skribenten ”Upplysta Lotta” menade i insändaren att vattenkraften kan byggas ut som ett ofarligt energislag. Då vill jag upplysa om att Sverige redan har cirka 2 100 vattenkraftverk, där främst de 200 största kan räknas som samhällsviktiga tack vare kombinationen produktion och reglerkraft. De 1 700 minsta bidrar med några få procent av produktionen och noll till reglerkraften. I de få fall det finns vandringsvägar för fisk är funktionen i genomsnitt usel.

 

Faktum är att strömmande vatten är en bristvara. I stort sett alla våra vattendrag är utbyggda. Den nya vattenlagstiftningen talar inget om ytterligare utbyggnad. Tvärtom ska vattenkraften äntligen prövas för att få moderna miljötillstånd, något vi och våra 60 000 medlemmar har väntat länge på.

 

Förlusten av biologisk mångfald i våra vattenmiljöer var under 1900-talet monumental. Här hemma vid Rolfsån byggdes Ålgårda kraftverk 1918 och decimerade direkt laxfiskbestånden till en spillra. I vår dricksvattensjö Lygnern isolerade vattenkraften den unikt storväxta öringstammen från att nå sina lekområden i Storån. Det konstaterades 2007 i en genetikrapport om Lygnernöringen att ”dess existens är hotad”.

 

Genom länsstyrelsens framsynta miljöarbete finns nu vandringsmöjligheter igen till glädje för lax, öring, ål, flodpärlmussla med flera. Men miljöskulden är enorm. Det ska man komma ihåg när man pratar ofarlig och miljövänlig elproduktion.

 

Markus Lundgren, chef region Väst, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund