Pengarna som nu sätts av ska även användas till att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare.

FOTO: Arkivbild / Ann Kristin Ekman

 

Tillgängligheten på vårdcentralerna i Kungsbacka varierar stort. Till viss del ser man större tillgänglighet hos de privata vårdcentralerna, men det går samtidigt inte att dra slutsatsen att de privata rakt av är bättre på att ta emot sina patienter än de offentliga.
– Vi har många vårdcentraler i Halland som funkar jättebra, men om man tittar på lokal nivå så har nog Kungsbacka lite längre resa än vissa andra kommuner, säger Axel Storckenfeldt och syftar på omställningen till nya vårdgarantin, där det gamla regelverket sa att man skulle få träffa en läkare inom sju dagar, samt det nya arbetssätt som på nationell nivå håller på att tas fram, där man talar om god och nära vård.

Axel Storckenfeldt (M) är ordförande i driftsnämnd Närsjukvård i Region Halland. Foto: Pressbild

Över lag, menar dock Axel Storckenfeldt att primärvården fungerar bra i Halland, jämfört med andra regioner. Bland annat är man det län som har minst hyrpersonal.
– Det innebär att vi kan använda oss av hyrpersonal som ett verktyg då det behövs, utan att vara beroende av den för att klara den dagliga driften.
Samtidigt finns det utvecklingsområden.
– Kungsbacka har en omställningsresa att göra, det gäller särskilt för Kungsbacka vårdcentral. Nyckeln till det hela tror jag är ett långsiktigt och stabilt ledarskap, det har varit många chefsbyten där. Man behöver använda de resurser som finns på ett annat sätt, för att få en bättre tillgänglighet.

Läs mer i Norra Halland 2 december.