Så här har det sett ut par veckor nu.
Varför skyltar man inte om var annan automat finns? Eller är det gratis att parkera?
Hur som helst skapar det oro! Ingen vill ha p-böter.
Skärpning önskas från tekniska förvaltningens sida.

Marie Hederström