Nu har ju regeringen fattat beslut om att vi ska sluta att använda plastpåsar och därför kommer man att höja skatten på påsarna istället för att förbjuda dem.

I kommunens föreskrifter för sophantering står att man ska förpacka soporna i påse eller paket. Detta har hittills inneburit att man köpt så kallade skräppåsar i plast och förpackat soporna i.

När vi nu inte längre ska använda plastpåsar undrar vän av ordning vad vi nu ska förpacka våra sopor i? Kanske vi kan använda de bruna papperspåsarna, som vi slänger matavfall i?

Vid förfrågan till kommunen svarar dom att man ska fortsätta att förpacka soporna i plastpåsar av återvunnen plast, men vi ska ju enligt regeringen inte använda plastpåsar, så detta svar är ju märkligt. Lyder inte Kungsbacka kommun under de beslut som regeringen fattar eller har det kommunala självbestämmandet gått så långt att man kör ett eget race?

Vän av ordning