Arbetet med att byta ut rörledningar pågår ständigt.

FOTO: Kristian Alm

Kostnaderna för att bygga ut och driva VA-nätet beräknas stiga med 3-4 procent. Det talar för en höjd taxa eftersom kostnaderna ska täckas av abonnenterna, inte av skattepengar. Å andra sidan ligger taxan redan nu så högt att året ser ut att landa på ett överskott på 23 miljoner.

Förslaget från Teknik är ändå att taxan höjs, eftersom det behöver byggas upp en buffert för det enorma investering som väntar när reningsverket vid Hammargård ska byggas ut och moderniseras inom några år.

Den satsningen är helt nödvändig, eftersom nuvarande reningsverk snart slår i taket på grund av befolkningsökningen i Kungsbacka.

Däremot verkar man ha nått jämvikt när det gäller renhållningstaxan. Den har varit omdebatterad i flera år, sedan Kungsbacka lämnade samarbetet i Göteborgsregionen. Sedan dess har taxan höjts kraftigt i flera omgångar – 20 procent 2018 och 10 procent 2019. Teknik har förklarat det med att man tidigare subventionerade taxan med hjälp av fonderade medel, och att de nu var slut.

Men nu är man ikapp och året ser ut att gå mot ett överskott på tio miljoner. Därför föreslår Teknik oförändrad taxa, och det höll en enig kommunledning med om under mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Förslaget ska vidare till fullmäktige för att avgöras där.