Lyfter kvinnor. Ingegerd Moberg, Berit Hall och Annica Larsson har med hjälp av Nordhallands hembygdsförenings egna samlingar fixat med utställningen ”Tre kvinnor – tre sekler”. 


Kvinnor från tre sekler, där utvecklingen gått långsamt framåt. Nu visar Hembygdsmuseet historia ur ett kvinnoperspektiv.
– Kvinnan var länge omyndigförklarad, säger Berit Hall som är en av initiativtagarna. 


 


Ända in i modern tid har kvinnan varit beroende av en man i rent juridisk betydelse. Att kvinnor i Sverige fick rösta först 1921 är för de flesta skolkunskap, men att svenska kvinnor ända in på 1800-talet inte fick ärva eller bedriva skråverksamhet, det vill säga tillverkning och försäljning av varor, är kanske inte lika allmänt bekant.


– Vi vill berätta om kvinnans lott och samtidigt lyfta fram tre centralfigurer från kommunen, berättar Ingegerd Moberg från Nordhallands hembygdsförening.


Hon fortsätter:


– Ända in på 1800-talet var kvinnan omyndigförklarad och fick till exempel inte ärva. Det var endast om hon var gift och mannen dog så att hon blev änka som hon kunde bli myndig.Men det fanns kvinnor i Kungsbackaområdet som gick i bräschen för en utveckling framåt. Centralfigurerna i utställningen är Ingela Gatenhielm från Onsala, som drev sin makes affärer efter dennes bortgång.


– Just som änka kunde en kvinna få göra detta, inte annars, säger Ingegerd Moberg.En annan viktig gestalt är Britta-Lena Andersson, eller ”Kungsbackagumman”.


– Hon bedrev ju en omfattande verksamhet där hon botade sjuka, halta och lytta. Och hennes medikamenter såldes på apotek, berättar Berit Hall.Sist men inte minst lyfter utställningen fram Beda Hallberg.


– Och hon är på sätt och vis orsaken till utställningen. Vi samarbetar ju en del med Fyren, och när de planerade att göra något om Majblomman så kom idén upp att vi borde göra något om Beda Hallberg, säger Berit Hall.– Men utställningen berättar om en hel del andra kvinnor också från 1700-talet och framåt. Och det blir lite av varje, skönhetsideal, plagg, skor, men inte minst kvinnans situation, säger Ingegerd Moberg.
Utställningen invigs idag torsdag den 7 februari.