Många i Kungsbacka tror att Västtrafik bestämmer över trafiken i Kungsbacka bara för att det står deras namn på bussar och tåg. Men det är fel.

Skälet till att Västrafik tillsammans med sina entreprenörer kör i Kungsbacka är historisk för att kunna samordna biljettsystemen.

Sedan 2012 är Region Halland ansvarig för all kollektivtrafik i Halland, beslutar om vilken trafik som ska köras och står för underskotten.

Hallandstrafiken upprättar varje år en detaljerad kollektivtrafikplan men den bygger på den trafikförsörjningsplan som regionstyrelsen tar fram vart fjärde år och som beslutas av regionfullmäktige.

Nu är det dags igen för ny plan för de närmaste åren.

Och alla kan tycka till. Vill du ha fler tågstopp i Åsa? Kanske en station i Frillesås? Någon busslinje som borde startas? Fler turer? Gå då in på Region Hallands hemsida och tyck till. Adressen är www.regionhalland.se/nyheter och gå ner till rubriken ”Påverka framtidens kollek-tivtrafik”.

Senast 31 augusti ska svaren vara inne.

Tommy Rydfeldt (L), gruppledare Region Halland.