Nu får fler elever rätt till skolbuss i Åsa.

FOTO: Norra Halland

Tidigare har rätten till skolskjuts avgjorts lokalt av varje rektorsområde. Men inför det här läsåret centraliserades besluten. Officiellt för att det ska bli mer rättvist, men Anders Ekström, ordföranden i förskole- och grundskolenämnden, medgav att man även räknade med att spara lite pengar. Orsaken skulle vara att rektorerna haft svårt att hålla emot när föräldrarna protesterade.

Men förändringen har knappast gett det resultat man önskade. Protesterna har varit kraftfulla mot den stramare tolkningen av reglerna. Särskilt har familjer längs den övertrafikerade Ölmanäs ringväg reagerat.

Det hela resulterade i hela 126 överklaganden runt om i kommunen, vilket alltså innebär att varje fall ska avgöras i domstol – en både långdragen och för samhället dyr process.

Nu har det gått halva läsåret och fortfarande väntar man på beslut i över hälften av fallen.

I de 64 fall som avgjorts har kommunen fått backning i hela 49 fall.

Domsluten innebär inte rakt av att föräldrarna haft rätt. I 18 av fallen anser domstolen att utredningen varit bristfällig och måste göras om. I 31 fall har föräldrarna helt eller delvis fått rätt.

I 13 fall har kommunen fått rätt och två fall har avskrivits.

– Vi ville ha det prövat och kommer att rätta oss efter domarna, säger Margareta Ljungqvist , ansvarig verksamhetschef på För- och grundskola.

Kan man säga att ni tolkat reglerna för strängt?

– Så kan man säga. Det är inget fel på själva riktlinjerna, utan bedömningarna som gjorts. Det handlar ofta om hur trafiksäkerheten bedömts.

Finns det tankar om att decentralisera besluten igen?

– Nej, inte som jag har hört.

Den långsamma beslutsgången och kravet på nya utredningar innebär att många barn inte kommer att få rätt till skolskjuts förrän läsåret nästan är över. Men att i förtid ge någon generell ”dispens” för föräldrar i till exempel Åsa är inte aktuellt.

– Nej, vi har gjort en rättsutredning, och det går inte att göra så länge fallen ligger i domstol, säger Margareta Ljungqvist.