Olyckan har skett cirka 400 meter innan Säröavfarten. Bilen har kört av vägen och ner i diket. Den ska inte påverka trafiken på vägen.