Tjolöholms slott saneras från PCB. Arkivfoto. Man har hittat höga halter av det förbjudna och giftiga ämnet PCB på Tjolöholms slott. Nu saneras slottet ytterligare en gång.Det är i samband med ett underhållsarbete som PCB har hittats i mjukfogar på slottets utsida. Ett provsvar visade nivåer på 140 000 milligram PCB per kilo, vilket är betydligt högre än de 500 milligram per kilo som är byggbranschens gränsvärde.
– Det var ett ställe där det var väldigt höga nivåer, på andra ställen var det strax över saneringsgränsvärdet och på några ställen låg det under värdet, säger Peter Ivarsson, byggnadsantikvarie för stiftelsen Tjolöholm.
PCB fanns i material som användes när man gjorde omfogningar på slottet under 50- och 70-talet. Det var innan ämnet förbjöds 1972 eftersom det visade sig vara miljö- och hälsofarligt. För tio år sedan gjordes ett omfattande saneringsarbete på Tjolöholm för att avlägsna PCB.
– Merparten har sanerats bort, men det finns lite kvar. Vi har sanerat på Tjolöholm i ganska många omgångar och tar kontinuerligt prover. Vi tar det på allvar eftersom det rör sig om ett miljöfarligt ämne, säger Maria Sidén, vd för stiftelsen Tjolöholm.
Finns det någon fara för besökarnas hälsa?
– 
Det finns inga hälsorisker så länge man inte äter på mjukfogen där ämnet kan finnas. Och när vi sanerar den här typen av material använder vi självklart oss av en auktoriserad firma, säger Maria Sidén.
Saneringsarbetet kommer att hålla på under tisdagen. Besöksverksamheten kommer inte att påverkas.