Jag refererar till en rubrik i Norra Halland, då vi är många äldre som önskar en bussförbindelse till Släps kyrka där vi har våra gravar och kyrkan. Det finns en busshållplats utanför kyrkan, men ingen bussförbindelse vad vi känner till. En sådan hade underlättat väldigt mycket för de som inte har någon egen bil.

 

Hälsningar
Tacksam resenär