Stolthet och fördom är en av Jane Austens allra mest älskade historier. Nu återberättas den på Kungsbacka teater.

FOTO: Kungsbacka teater

För det mesta berättas Jane Austens historia om systrarna Bennet och deras friare av systrarna Bennet själva.

Även när regissören Anna Sjövall tar sig an stycket bjuds publiken in till ett generöst kostymdrama som utspelar sig i 1800-talssalongens trånga universum. Ett universum där systrarna Bennet inte bara i högsta grad är allestädes närvarande, utan också lika centrala för handlingen som vi vant oss vid att de brukar vara.

Men till skillnad mot hur det brukar se ut, är det nu istället systrarnas friare: mr Bingley, mr. Wickham, mr. Collins, mr. Bennet samt den gåtfulle mr. Darcy, som berättar deras historia.

Genom att låta publiken följa de giftaslystna systrarnas friare, vill Anna Sjövall visa hur det är att leva i en begränsad värld där en kvinnas hela existens står på spel inför mannens blick. En värld där varje rörelse och blick bedöms och där dygden är allt.

Resultatet blir en humoristisk föreställning med ett annorlunda perspektiv på en av Jane Austens mest älskade klassiker.