Under våren 2020 tar Intersport med sitt nya butikskoncept klivet in i Kungsmässan.
– Intersport är en stor och attraktiv aktör som står för hälsa, rörelse och aktivitet. Deras butik kommer att bidra positivt till upplevelsen på Kungsmässan, säger Daniel Peterson, centrumchef på Kungsmässan, i ett pressmeddelande.
Etapp 2 i utbyggnaden av Kungsmässan omfattar cirka 7 400 kvadratmeter, varav Intersport kommer att nyttja cirka 1 000 kvadratmeter.
– Kungsbacka är föreningstätt och Intersport har alltid haft en nära relation med Sveriges föreningsliv. Att vi nu kommer att finnas representerat här känns oerhört spännande, säger Marcus Wibergh, vd på Intersport, i ett pressmeddelande.