Pernilla Stamlin är sektionschef på arbetsförmedlingen i Kungsbacka. Från och med den 1 december kommer delar av personalen att jobba från Varberg, berättar hon.

FOTO: Arkivbild Daniel Blomqvist 

Efter de stora omdaningar arbetsförmedlingen ställts inför står det klart att kontoret i Kungsbacka försvinner. Efter november månads slut får de som vill söka sig till ett kontor ta sig någon annanstans.
–  Min personal flyttar till Varberg och tar med sig de sökande de har. Det är dock de sökande själva som avgör vilket lokalkontor de vill vara inskrivna på. Det finns kanske de som hellre tar sig till Mölndal, säger Pernilla Stamlin.

Hon berättar att ett brev kommer att gå ut till alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen med information om vad omställningen kommer att innebära.
– Vi gör en kanalförflyttning där större fokus kommer att ligga på att söka på distans. Det vi gör här på kundtorget idag är till stor del att hjälpa människor att hitta information, men den handledningen blir på distans i framtiden. Idag är 40 procent av de öppet nyinskrivna här i kommunen inskrivna på distans, efter november är tanken att 80 procent ska vara det.

Samtidigt pågår det just nu utredningar om hur det på bästa sätt ska arbetas med arbetsgivare som behöver personal.
– Det är inte helt klart ännu, det ska finnas organiserat inom kommunen men det kommer att bli annorlunda. Det pågår även upphandlingar om kompletterande aktörer såsom politikerna har önskat, men det är för tidigt att säga något om det, förklarar Pernilla Stamlin.

Sedan den 1 juni driver Statens servicecenter, som är en myndighet under Finansdepartementet, en kompletterande verksamhet runtom i landet.
– Vi servar människor som behöver hjälp med frågor och blanketter som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, säger Madelene Öjbro som arbetar på kontoret i Kungsbacka. 

Än så länge delar verksamheten lokaler med arbetsförmedlingen i Kungsbacka och kommer att fortsätta på samma plats ett tag till.
– Det är för stora lokaler för oss här, men tills vidare kommer vi att vara kvar. Och vi kommer att vara kvar inom kommunen, det är bara en fråga om var det blir, säger Madelene Öjbro.

I förlängningen är tanken att även arbetsförmedlingen ska ingå detta samarbete under 2020.