Onsala sockens skiftesman ändrar sig och går med på att sälja 60 meter vatten i Gottskär. Det öppnar för att fastighetsägaren Jonas Hillhammar kan bygga en dubbelt så stor marina.


Hillhammar har stora planer på att bygga bostäder och ny marina i Gottskär. Men den gamla markägarföreningen Onsala sockens skifteslag äger vattnet längs piren och har två gånger sagt nej till att sälja de 60 meter som skulle möjliggöra en stor marina.


Men trycket från övriga Gottskärsbor har ökat och i måndags bytte föreningen ståndpunkt. Hillhammar var där och presenterade hamnplanerna och efter en omröstning beslöt sig majoriteten för att sälja för 1,1 miljon.


– Vi är väldigt glada att de ändrat sig. Det här ger dubbelt så många båtgästplatser, säger Jonas Hillhammar.


Nu ska den geotekniska undersökningen längs piren göras, därefter får länsstyrelsen yttra sig innan det är dags att begära en vattendom hos Mark- och miljödomstolen.


Po Cristensson som är ordförande i skifteslaget menar att man hela tiden har Gottskärs bästa för ögonen, men velat sätta press på kommunen att utveckla orten. Skifteslaget hoppas dessutom fortfarande kunna bygga en egen marina söder om Hillhammars projekt. Men där är vattenförhållandena mycket svårare, medger Cristensson.


Ett förslag som finns är att bygga en promenad hela vägen längs piren.


– Skulle kommunen komma med ett konkret förslag om det är vi positiva, säger PO Cristensson.