SOM 2: E VICE ORD F i Nämn-den Förskola & Grundskola har jag haft förmånen att träffa förskollärare och rektorer under våren i samtal om vad som kan förbättras för att skapa bättre förutsättningar för lärare, barn och elever. Även träffat speciallärare. Som en röd tråd är budskapet tydligt från yrkeskåren.

Kvalitetssäkra elevhälsan och minska psykisk ohälsa. Annat budskap är mindre barngrupper. Utformning av lokaler för att skapa bättre daglig arbetsmiljö.

Mer fortutbildning för vikarie. Mer integration. Allt detta ligger i linje med vad vi Socialdemokraterna yrkade på i vårt budgetförslag 2020 som moderater och övriga borgliga stödpartier avslog med stöd av SD.

Det innebär i klartext att samma partier inte vill investera för att skapa bättre förutsättningar för lärarna, barn – och elever. Inte heller finns ambitionen för en likvärdig skola. Lägg gärna detta på minnet läsare inför valet 2022.

Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola