Nu får Skansen byggas om. Politikerna går emot sina tjänstemän och ger tillstånd.

Det handlar om att göra församlingshemmet mer tillgängligt och skapa mer utrymme. Enligt bygglovsansökan vill Kungsbacka-Hanhals församling bygga stenterasser, trappor och handikappramper. Byggnaden ska öppnas upp mot trädgården söderut genom att fönster förvandlas till glasade dörrar.

Takhöjden i Tingssalen ska sänkas, och på så sätt får man plats med kontorsrum även på övre planet.

Skansen är kulturminnesklassad, och byggdes 1890 som tingshus. Det ersatte ett tidigare tingshus från 1700-talet, och innan dess tror man att det legat en medeltidsgård på platsen, som ju är väl skyddad i triangeln mellan de två åarna.

För att ta tillvara de historiska värdena ska all ombyggnad övervakas av antikvarie.