Reporter Kristian Alm och labradoren Rudi S Nilsson.

FOTO: Foto: Josefine Julén

I slutet på förra året beslutade fullmäktige om nya uppdaterade ordningsregler. Det handlar alltså om ett antal bestämmelser som kompletterar ordningslagen, och som varje kommun avgör hur de ska formuleras. Brott mot stadgan kan ge böter. Men reglerna får inte bryta mot lagen, eller vara orimliga. Och det var här Kungsbacka hamnade snett i flera fall.
Det mest uppmärksammade var ”tiggeriförbudet”, eller kravet på polistillstånd för passiv pengainsamling som det kallades.

Hundkoppel

Att definitionen av offentlig plats utökats ställde även till det i en annan paragraf. Det går inte att tvinga hundägare att koppla sina älsklingar på så många platser, slog förvaltningsrätten fast. Allmänna resonemang om hundrädsla räcker inte för att införa ett generellt kopplingstvång för så stora områden.
 
Och så var det alkoholen; att man inte tillåter folk att vandra runt med vinflaskor och ölbuteljer på torg och gator är det normala i kommuners ordningsstadga.
Men ordvalen i paragrafen ställde till det.
I stället för det sedvanliga att det inte är tillåtet med sprit, vin och starköl på utpekade offentliga platser, valde Kungsbacka det heltäckande ordet ”alkohol”. Det skulle man inte gjort.
Det innebär att man till exempel inte kan luncha på en parkbänk med en folköl i handen. Och att ”förbjuda förtäring av drycker som kan köpas i vanliga affärer, t.ex. folköl, lägger ett onödigt tvång på allmänheten och innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet” slår domen från i somras fast.
 

Strukna

Kungsbacka valde att inte överklaga. Tills vidare är därför några stycken i ordningslagen strukna, och paragraferna om alkohol och hundkoppel är ersatta med texten ”Upphävd genom länsstyrelsens beslut 2018-12-03 och förvaltningsrättens dom 2019-06-04”.
Nu måste en ny stadga tas fram.
– Vi har på tjänstemannanivå börjat titta hur vi kan gå vidare med våra föreskrifter. Det finns i nuläget ingen fast tidplan, säger Lena Knutsson, utredare på kommunledningskontoret.
Så innan byråkratin malt färdigt råder alltså oväntad frihet på Kungsbackas gator och torg. Dock gäller förstås vanliga lagar: berusade personer tas om hand, liksom ohyfsade hundar.