Byggplan. I öster blir det två fyravåningshus, och i väster fyra tvåvåningshus. Inom detaljplanen ligger också det gamla värdshuset (i sydvästra hörnan). Karta: Kungsbacka kommunDet har tagit lång tid – alldeles för lång, om man frågar åsaborna. Men nu finns det ett förslag till detaljplan för nya hus i en del av centrum. Risken är dock stor att det blir en strid om bygghöjd.Åsa växer snabbt sedan stationen byggdes och underlättade pendling. För att få struktur på var bostäderna ska komma, och hur det ska bli ett tydligare centrum, arbetade kommunen fram en ny översiktsplan. Det arbetet tog lång tid, och därefter har det strulat ytterligare när man försökt göra en detaljplan för hela centrum. Det slutade med att man beslöt att börja med delen kring den gamla banvallen. Där ska nu byggas knappt 44 bostäder i tvåvåningshus och fyravåningshus. Den gamla banvallen föreslås bli gång och cykelstråk mellan bostäderna.I samrådet har kritiken bland annat gällt att Åsa stationsväg blir tätare trafikerad. Boende menar att man kunde använda banvallen som inkörsgata.


Men kommunen står på sig. Om man gör banvallen till gata, blir det en snabb genväg som riskerar att få ta all trafik. Det blir inte bra för de nya bostäderna. Åsa stationsväg går i vinkel som håller nere farten. Dessutom visar mätningar enbart på runt 500 fordon per dygn. Det tror man ska öka till 600 när bygget är klart.Men även fyravåningshusen i öster får kritik från grannar som är rädda för att deras hus ska skuggas. Men kommunen menar att solstudier visar att effekten inte blir så stor.


Nu finns en ny chans att tycka till innan detaljplanen ska spikas i fullmäktige. Förslaget finns i stadshuset och på kommunens hemsida till 2 januari.Skaffa Norra Hallands app här