Budget som förhandlats fram mellan C, L och regeringspartierna S och Mp har fokus på klimatet, åtgärder för en levande landsbygd och mer effektivt jobbskapande. Det är också en skattesänkarbudget där mycket centerpolitik genomförs. Skatterna sänks med 13 miljarder kronor 2020. Därefter planeras sedan fortsatta skattesänkningar med ytterligare minst 3,5 miljarder kronor. Vissa är en del av en grön skatteväxling, där skatten på jobb och företagande sjunker medan miljö- och klimatskadlig verksamhet får skatta mer.

Vi sänker skatterna för pensionärer och höjer grundskyddet för de som har lägst inkomst. Vi gynnar miljövänliga åtgärder som installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta. Vi hjälper företag att ställa om med nästa generations miljöteknik och förstärker avdraget för de som jobbar med forskning och utveckling. Vi inför ett ingångsavdrag som gör det billigare att anställa personer som är nya på arbetsmarknaden. För att få nyanlända in i jobb införs etableringsjobb. Det görs satsningar för svenskundervisning tidigare under asylprocessen.

Vi ställer om transportsektorn för att minska de klimatfarliga utsläppen. Den som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen samtidigt som ladd-infrastrukturen byggs ut. Försvaret får ett historiskt tillskott under de kommande åren. År 2022 tillförs fem miljarder och därefter ytterligare fem miljarder årligen. Genom överenskommelsen säkrar vi en förstärkning av svensk försvarsförmåga i en orolig tid

Ola Johansson (C) riksdagsledamot, Kungsbacka