Den 14 maj firade vi fritidshemmens dag. Vi firar den fantastiska verksamhet där barnen får leka, lära och utvecklas. Det är också en dag att uppmärksamma de alldeles för stora barngrupperna och att det finns för få utbildade lärare i fritidshem.

 

Från och med med den 1 juli i år är det krav på lärarlegitimation för att få ansvara för undervisningen på fritidshemmen. Det är ett viktigt steg för att säkra kvaliteten, men samtidigt har vi en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

 

Det behövs rejäla satsningar på att fler ska utbilda sig till lärare i fritidshem och de lärare vi har måste ges mycket bättre förutsättningar.

 

I Skolverkets senaste statistik hade bara 39 procent av de anställda i fritidshemmen en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran sedan statistiken började samlas in 1995.

 

I Kungsbacka kommun går det drygt 48,5 elever på varje helårsarbetare med högskoleutbildning. Våra lärare i fritidshem gör ett fantastiskt jobb med att försöka se varje elev och stimulera deras utveckling, men med så stora elevgrupper är det ett omöjligt uppdrag.

 

Med fler behöriga lärare, mindre elevgrupper och tid för planering och utveckling av undervisningen, då kan vi förverkliga fritidshemmens fulla potential att stärka elevernas lärande och utveckling. Då satsar vi för framtiden!

 

Lärarförbundet Kungsbacka