Efter kommunfullmäktige och beslut om budget Kungsbacka kommun 2020 den 11 juni, beslutade Alliansen, att inte ställa sig bakom vårt förslag på investeringar i förskola och grundskola i Kungsbacka kommun.

 

Socialdemokraternas förslag är ett mycket klokt och väl avvägt förslag i sin helhet.

 

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt med en likvärdig skola, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola. Viktigt att lärarna avlastas – vi socialdemokrater vill investera för bättre arbetsmiljö inom skolan.

 

När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid för anställd personal, våra barn och elever.

 

Lärare ska få vara lärare och ha förutsättningar att utöva i sin profession – inte vara diversearbetare.

 

Avlastning kan ske på många sätt. Som exempel genom att anställa lärarassistenter eller som i Lycksele kommun på Norrängsskolan årskurs 1-6, anställa klassmentorer.

 

Alliansen  pratade om ett modigt förslag till budget 2020. I Alliansen förslag ingår inte investeringar i bättre arbetsmiljö för lärare.

 

Alliansen var inte modiga nog att ställa sig bakom Socialdemokraternas kloka förslag, investering i personal, barn och elever i förskola och grundskola.

 

Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordf. nämnden Förskola och grundskola 

Vanja Elsilä (S), ledamot nämnden Förskola och grundskola 

Jan Byvik (S), ersättare nämnden Förskola och grundskola