En uråldrig lind vid församlingshemmet Skansen fälldes på fredagsmorgonen. Den var angripen av röta och lutade betänkligt mot den kulturskyddade byggnaden.

– Sedan lövverket slog ut blev det större tyngd och den svajade mycket, säger Jimmy Billkrantz på Trädspecialisterna.

Han bedömer att trädet var 150 år gammalt. Det innebär att det stod på platsen redan innan Skansenhuset byggdes.

Man tror att det ursprungligen kan ha stått någon slags befästning på platsen där åarna möts. 1786 byggdes ett tingshus i stället. Det klarade storbranden 1846, men blev för litet och ersattes 1899 med nuvarande byggnad.

1972 försvann tingsrätten från Kungsbacka och kyrkan tog över byggnaden.