Nu rivs det låga trähuset på Södra Torggatan 8 för att ge plats för lägenheter och nya affärslokaler.

 

Redan för tio år sedan skrev Norra Halland om planerna på att riva trähuset och gårdshusen på Södra Torggatan 8 och bygga nya affärslokaler och lägenheter i 2,5 plan. 
Förra året blev Dan Danielsson ensam ägare och fick fart på projektet igen. Då var tanken att bygga 16 hyreslägenheter, men projektet blir i nuläget mindre.

– Det blir fyra lägenheter och två affärslokaler. De arkeologiska undersökningarna kostar 440 000, och sen krävde kommunen parkeringsplatser för en halv miljon, och det blev för mycket.
Det kommer att bli tre fyror och en femma, och de ska förhoppningsvis stå klara i oktober nästa år. Vilka som ska ha affärslokalerna i botten är inte klart.

Undre byggtiden är Södra Torggatan avstängd för genomfartstrafik mellan Storgatan och Västergatan. Även parkeringsförbud införs.