Marie Hoffman är undersköterska sedan flera år tillbaka.

FOTO: Ann Kristin Ekman

 

Marie Hoffman började som vårdbiträde i Kungsbacka redan för 15 år sedan, för att sedan utbilda sig vidare till undersköterska under 2007. I somras valde hon att lämna sin fasta anställning på ett kommunalt vård- och omsorgsboende, med tanken att istället gå över till vikariepoolen. Så såg det också ut att bli, hon fick löfte om jobb, ett erbjudande som drogs tillbaka efter att Marie informerat sin närmsta chef som i sin tur avrådde vikarieenheten att anställa henne.

– Jag fick veta att jag var illojal mot kommunen. Det kom som ett slag i ansiktet. Jag har aldrig misskött mitt jobb, har inga lex Sara-anmälningar på mig, har aldrig fått klagomål i mina utvecklingssamtal och jag är en av dem som fått högst påslag i lönesamtalen. Men nu är jag plötsligt svartlistad eftersom jag haft synpunkter på hur verksamheten sköts? Det är inte konstigt att det är en sådan tystnadskultur i kommunen, säger Marie Hoffman.

Undersköterskornas marknad

Samtidigt slåss både kommun och privata utförare med stor brist på undersköterskor. Vid en stickprovskontroll en dag i höstas söktes det 55 undersköterskor till fasta jobb runt om i kommunen. Enligt Maria Udén Lohnér, tf personalchef på förvaltningen för vård och omsorg, är förvaltningens största fokus därför att behålla folk med fasta tjänster, men att det är undersköterskornas marknad. Hon känner inte till Marie Hoffmans fall och kan inte heller kommentera enskilda personärenden. Udén Lohnér menar också att det inte går att generellt svara på frågan hur illa man måste ha skött sitt jobb för att inte vara anställningsbar igen.
– Det är en bedömning där man tar referenser och där både prestation och samarbetsförmåga spelar in.
Men om man inte anses lämplig för vikariepoolen borde man väl inte varit lämplig på den förra anställningen heller. Krävs det inte att man skött jobbet så illa att man fått en varning?
– Nej, är svaret på den frågan. Har man sagt upp sin anställning, då är anställningen avslutad. Vi behöver så många undersköterskor det går, men det räcker inte att ha bara ha utbildning för att kunna jobba i yrket, säger Maria Udén Lohnér.

 

Läs hela reportaget i Norra Halland 19 november