POLITIK 2022-05-12 KL. 06:40

Skilda meningar om ny förvaltning

Av Kristian Alm

Sammanslagningen av miljöförvaltning och byggförvaltning var lyckosam, enligt en granskning. Men bara ledningen är tillfrågad. Och Miljönämndens ordförande Peter Söderberg är kritisk till delar av förändringen.

Skilda meningar om ny förvaltning
Peter Söderberg (M) tar bestämt avstånd från önskemålen om att slå ihop byggnadsnämd och miljönämnd. Arkivfoto: Kristian Alm

Kommunfullmäktige beslöt i december 2019 att slå samman byggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Det handlade om att försöka få synergier i två små förvaltningar, som sysslar med kontroller och beslut som ofta gränsar till varandra.
Nu har sammanslagningen utvärderats av en fristående konsult. Resultat är enligt konsulten nästan uteslutande positivt. I rapporten slås fast att:
1) Gemensam stab och administration upplevs som en klar förbättring av medarbetarna. Genom att vara fler och delvis kunna täcka upp för varandra har verksamheten blivit mindre sårbar.
2) Den nya organisationen har lett till ett ökat samarbete och närmre dialog mellan inspektörerna.
3) Medarbetarna ser möjligheter för ökat samarbete och kompetensutveckling.
4) Exempel på förbättringar är att remissförfarandet för strandskydd är förbättrat samt att det finns en ny process kring nedskräpning.
Det enda som andas problem är när konsulten snabbt glider över att det varit lite gnissel när två olika kulturer skulle bli en gemensam. Men det slås fast att det nu har "stötts och blötts och det som har varit gynnsamt har man tagit med sig till att skapa det nya gemensamma."
Det konstateras också att medarbetarna är positiva och nöjda med ökad information från cheferna.
Det kan mycket väl vara så, men samtidigt kan man fråga sig hur konsulten vet det. Det är nämligen bara chefer och specialister som intervjuats.
Ansvarig för urvalet till enkäten var administrativa chefen Sofia Jonsson på kommunledningskontoret.
Varför fick inga på golvet svara?
– Vi är nöjda med vårt urval av intervjuade. Man skulle klart ha kunnat göra ett annat urval men vi gjorde en avvägning baserat på att en avgränsning behövdes göra. Vi tror att verksamhetschefer och berörd stabspersonal har en god kännedom för att kunna svara på dessa effekter vi valt att fokusera på, svarar Sofia Jonsson i mejl.
En kritik som cheferna på förvaltningen lyfter i rapporten är däremot att man gärna skulle slippa att jobba mot två nämnder, och skulle önska att de slås ihop till en enda.

Mothugg
Men där får de kraftigt motstånd av Peter Söderberg (M), ordförande för nämnden för Miljö- och hälsoskydd.
– Det tror jag inte är aktuellt. Vi har olika lagstiftningar, och den fritidspolitiker som måste sätta sig in i båda måste vara kunnig i en väldigt stor lagstiftning.
– Jag har full förståelse för att de tycker det kul att de fått fler kompisar på arbetsplatsen, men annars ser jag inte så mycket effekt. En sammanslagning ska antingen ger mer effektivitet eller kosta mindre, och det har vi inte sett ännu.
Peter Söderberg är också missnöjd med att hela förvaltningens budget hamnat under byggnadsnämnden.
– Det har jag tagit upp i mitt parti, det vill jag ändra. I princip skulle vi i miljönämnden ju kunna besluta om hur mycket inspektioner som helst, vi har ju ingen budget att förhålla oss till. Budget är ett jätteviktigt instrument för förtroendevalda politiker. Och vad händer med styrningen om det blir en vänsterpartist som ordförande i ena nämnden och en sverigedemokrat i den andra?

Andra sätt
Peter Söderberg pekar på att det finns andra sätt att nå effektivitet.
– Vi har lagt ett initiativ i nämnden att förvaltningen ska göra ett försök där företag och medborgare får självdeklarera sin verksamhet, i ställe för att inspektörer kommer ut och granskar. Det skulle förenkla och kanske få ner kostnaderna.
Nu ska lämpliga försöksobjekt tas fram, och resultatet utvärderas och redovisas i november-december.SENASTE TV-NYHETERNA

Nya butiken en dröm som blivit verklighet
NYHETER 2022-12-02 KL. 10:30
Premium

Nya butiken en dröm som blivit verklighet

Få influensafall - men risk för intensiv vinter
NYHETER 2022-12-02 KL. 08:00

Få influensafall - men risk för intensiv vinter

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas
NYHETER 2022-12-02 KL. 06:59

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas

Poängräddaren om det osannolika slutet
HANDBOLL 2022-12-01 KL. 22:23
Premium

Poängräddaren om det osannolika slutet

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet
NYHETER 2022-12-01 KL. 19:30
Premium

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.