Drygt tusen bostäder och uppemot 2 600 fler invånare i centralt i Kungsbacka. Planprogrammet för sydöstra Kunsgsbacka är klart och ska nu ut på samråd.

 

Ännu dröjer det innan byggena kommer igång, men inom 15 år räknar man med att förvandlingen av kvarteren söder om polishuset är färdig. Det ska ske etappvis och innebär bland annat att brandstation måste flytta. Samtidigt ska stadshuset i kvarteret Vägmästaren byggas ut och rymma 800 arbetsplatser. Det bygget är prioriterat av kommunen och ska vara klart 2024.

Det ska bli en tät och blandad stadsdel med bostäder, verksamheter, arbetsplatser, äldreboenden och grönområden. En del hus ska bli höga enligt planprogrammet, fem till sju våningar eller ännu högre i vissa knutpunkter.

 

Att planprogrammet är klart innebär att tjänstemännen har sammanställt ett förslag som de politiska partierna ska tycka till om under samråd från den 2 juli till 10 september. Förslaget ska sedan knådas vidare i processen där alla intressenter ska få tycka till och först om ett år ungefär kan det hamna i kommunfullmäktige för beslut.

– Det händer mycket i det här området nu, exempelvis har Trafikverket funderingar på att gräva när stationen, och då ändras ju förutsättningarna för området rejält. Det är spännande, men det kommer dröja innan vi vet alla förutsättningar, säger Ulrika Landergren (L).

Förslaget som det ser ut nu är att börja bygga från norr för att fortsätta sydväst längs järnvägen. Förmodligen kommer polishuset kunna vara kvar. Därefter ska man fortsätta med den östra sidan av Varbergsvägen och sedan bygger man och förtätar uppåt Syrengatan.

 

 

 

Bildtext:

Här ska byggas och förtätas. Det ska bli cirka 1 000 till 1 300 bostäder i kvarteren mellan Syrengatan och järnvägsspåret. I dag finns där bland annat brandstationen, lager, polishuset och affärer som Granngården och Elkedjan.

karta: Kungsbacka kommun