Replik till Franklin Eck angående politiker. 

Jag har också samma tankar som signaturen ”JP”.

När de folkvalda politikerna höjde sina löner med 15-18 procent procent inför valet blev jag förvånad.

Jag har jobbat som linjechef i privata näringslivet. Lönepåslag var sällan högre än 5 procent, samtidigt som kravet på motprestation ökade på samma gång.

Franklin Eck säger att man tar hänsyn till statens krav på ”skatter, migrationsverket, bostadsmarknaden, bygglagen”, det är nog bra.

Vad har de folkvalda gjort åt det ökade våldet samt knarket, som flödar fritt?

Jag känner mig inte trygg längre i Kungsbacka. Det är obehagligt att gå på bio och vandra hem på kvällen.

Det gäller att agera rätt inför valet.

Medborgare