Den halländska miljön har försämrats på flera punkter. Det oroar länsstyrelsen.

FOTO: Pixabay

Så ser utvecklingen ut

Ingen övergödning: positiv

Frisk luft: neutral
Bara naturlig försurning: neutral
Giftfri miljö: neutral
Levande sjöar och vattendrag: neutral
Grundvatten av god kvalitet: neutral
Ett rikt odlingslandskap: neutral
God bebyggd miljö: neutral

Hav i balans samt levande kust och skärgård: negativ
Myllrande våtmarker: negativ
Levande skogar: negativ
Ett rikt växt- och djurliv: negativ

Begränsad klimatpåverkan: ej bedömd
Skyddande ozonskikt: ej bedömd
Säker strålmiljö: ej bedömd

Källa: Länsstyrelsen

Av 15 uppsatta miljömål har endast ett kommit närmare uppfyllelse under året som gått. Det gäller övergödningen. Där har ett långsiktigt arbete mot näringsläckage gett resultat.

Särskilda utmaningar

I övrigt utgör årets uppföljning av länets miljömål ganska dyster läsning. Särskilt oroas länsstyrelsen av det man kallar ”särskilda utmaningar”. Exempel på sådana är: försurningstillstånd, hudcancerfall, fysisk påverkan i vatten, tillståndet i de marina miljöerna, klimatutsläpp från transporter och förlust av biologisk mångfald.

Flera försämringar

För fyra av miljömålen; Hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, Levande skogar och ett rikt växt- och djurliv ser utvecklingen direkt mörk ut. På samtliga av dessa områden uppges utvecklingen ha varit negativ under det senaste året. Här konstaterar Länsstyrelsen att kunskap och hänsyn vid såväl planering och exploatering, som i det långsiktiga brukandet behöver ökas. Myndigheten efterlyser även konkreta insatser som bland annat stärker förutsättningarna för mångfald. Något man hoppas ska gå att inlemma i länets regionala handlingsplan för grön infrastruktur.

Ingen förbättring

Av de 15 miljömålen uppvisar merparten, sju stycken, en neutral trend. Att en så stor del av miljöarbetet i princip inte ger något resultat ser Länsstyrelsen som ett tecken på att arbetet med miljömålen och Agenda 2030 måste snabbas upp. Här tror myndigheten en del skulle kunna vara vunnet om medvetenheten om den påverkan som konsumtion och internationella transporter har på miljön kan ökas.

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.