NYHETER 2022-09-08 KL. 11:55

Tjolöholm på väg att bli naturreservat

Av John Skoglund

Det har påbörjats en reservatsbildning av halvön runt Tjolöholms slott. Det 550 hektar stora området kommer skyddas ytterligare i samarbete med länsstyrelsen som kommer tillsammans med Tjolöholm ansvara för skötseln av naturområdena.

Tjolöholm på väg att bli naturreservat
Innanför de blå linjerna är det tanken att det ska bli naturreservat. Foto: Tjolöholm Slott

Redan när Kungsbackafjorden blev ett naturreservat 2005 pratades det om att Tjolöholm skulle bli ett reservat.
– Hela halvön kommer bli ett naturreservat förutom gården och några andra byggnader, säger Tjolöholms vd Patrik Olderius och fortsätter berätta att även stranden kommer inte vara en del av naturreservatet. Själva slottet, köksträdgården, gårdsområdet, allmogebyn och parkeringarna ligger under annan lagstiftning med byggnadsminnen.

Även idag ligger naturområdet runt välbesökta Tjolöholms slott under en naturlagstiftning.
– Hela halvön ligger under Natura 2000, den är kulturhistoriskt skyddad. Skillnaden när det blir naturreservat att det förenklar för oss. Vi äger fortfarande marken och tillsammans med länsstyrelsen lägger vi en skötselplan om vad de ska göra och vad vi ska göra. I nuläget rensar vi bara stigar men med länsstyrelsens hjälp blir det ännu bättre för det ökande intresset att vara ute i naturen, säger Patrik Olderius.

I början av oktober ska styrelsen i Tjolöholm som är tillsatt med politiker från Kungsbacka kommun ta beslut. Sedan kommer en värdering som ligger till grund för en intrångsersättning gjord av länsstyrelsen. Skogsbruk kommer i princip bli förbjudet och det är det man bland annat blir ersatt för.
–Sedan kommer det skickas ut för remissyttrande till exempelvis jordägare som är grannar till Tjolöholm, kommun och andra, säger Patrik Olderius som hoppas att naturreservatet Tjolöholm kan kungöras hösten 2023.

Intrångsersättningen som betalas ut till markägare när de medverkar till att göra mark till naturreservat är för att då avsäger man sig rätten till skogsbruk i princip. Som ett exempel var det en markägare i Simlångsdalen i Halmstads kommun i april 2022 som var med att göra 35 hektar skogsmark till naturreservat och för detta ersattes med fem miljoner kronor. När det gäller Tjolöholm finns det således inga offentliga siffror men uppskattningsvis handlar det om cirka 190 hektar skogsmark.
– Det har skett en bestämd värdering under 2021 som sen har uppdaterats 2022 av en extern värderare, säger Mattias Lindström, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Halmstad.

Det som varit speciellt för Tjolöholm har varit jakträtten på området.
– Efter diskussion med Tjolöholm har vi tagit bort det mesta i föreskrifterna om jakt. Stiftelsen Tjolöholm önskar själva reglera det med en dialog med arrendatorn.


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter