NYHETER 2022-01-23 KL. 13:00

Skredrisk vid båtklubben

Av Kristian Alm

Båtklubben vill bygga ut och kommunen skapa ett bättre promenadstråk längs Kungsbackaån. Men risken för skred är stor. Dessutom saknas en fungerande detaljplan. Nu har kommunledningen satt av två miljoner till en fördjupad utredning.

Skredrisk vid båtklubben
Båtklubben och Kungsbackaån ska utredas. Karta: Google

Under snart 100 år har båtsällskapet hållit till vid ån. En gång i tiden låg båthusen vid Inlag i stadens utkant, men sedan Kolla Parkstad och badhusområdet vuxit fram, ligger hamnen plötsligt centralt.
Den tid där man kunnat bygga lite hur som helst utan att störa är förbi. Det insåg klubben själv och tog för några år sedan kontakt med kommunen med förslag på hur området kan snyggas upp. Det drog i gång karusellen.

Ordstrid

Kommunens dåvarande markstrateg slog fast att stora delar av hamnen var byggd på prickad mark utan bygglov. Det kom som en överraskning för båtklubben som tyckte att det blev en hetsjakt. Det blev en hård ordfejd.
Politikerna, som gärna ser att båtklubben finns kvar i centrum, la ärendet på is. Men nu har man gjort ett omtag. Problemet är att lösningen verkar bli mycket dyr.
En konsultutredning visar på att det är stor skredrisk på den östra sidan av ån, alltså där båtklubben ligger. Det finns lutande träd, och sättningar i både bryggor och betongrampen vid klubben.
Det är så allvarligt att konsulterna rekommenderar att klubben flyttar ställningar och båtskjul längre från ån för att inte riskera ras.
Man skulle kunna schakta av åkanten, men det är svårt att komma till på alla ställen. Att sätta spont som man gjort på andra delar av ån är dyrt. Sammantaget hamnar förstärkningskostnaderna preliminärt på mellan 25 och 30 miljoner kronor.

Promenad

Nu har kommunledningen satt av två miljoner till en fördjupad utredning för att reda ut hur man ska hantera ån, och få en fungerande detaljplan där klubbens verksamhet säkras, samtidigt som kungsbackaborna får ett bättre promenadstråk. Det innebär troligen en ny gångbro mellan Kolla parkstad och arenaområdet. Här behövs ytterligare tiotals miljoner.
Men det räcker inte med miljoner och en god vilja. Ska man börja gräva i ån krävs tillstånd för vattenverksamhet – och frågan är vad miljövårdande myndigheter säger om det. Åbotten är full av gamla tungmetaller och gifter, som riskerar att röras upp och skada miljön längre ner i vattensystemet.
Det kan innebära betydligt högre kostnader. Även det ingår i utredningsuppdraget. Att båtklubben får ta en del av kostnaden är troligt.FAKTA

KUNGSBACKA båtsällskap har funnits sedan 1921.
IDAG har man drygt 200 medlemmar.
DET finns runt 50 båthus, en del nybyggda, en del äldre i presenning.
PÅ området finns cirka 140 uppställningsplatser.SENASTE TV-NYHETERNA

Hjälp - vi har blivit med höns!
JOBB & PENGAR 2022-05-27 KL. 09:00

Hjälp - vi har blivit med höns!

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fjärås vände underläge till seger
FOTBOLL 2022-05-26 KL. 14:17

Fjärås vände underläge till seger

Veteranrally lockade många
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 11:20

Veteranrally lockade många

Framgångsrikt arbete mot barnfetma
NYHETER 2022-05-26 KL. 09:00

Framgångsrikt arbete mot barnfetma

Victor Palm satsar på film i Los Angeles
FAMILJ 2022-05-25 KL. 20:00

Victor Palm satsar på film i Los Angeles

”Mål behövs men resan är det viktiga”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00
Lanbit i gång igen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.