NYHETER 2022-07-08 KL. 06:50

Skolan som klättrar mest i resultat

Av Christina Forlin

Av alla kommunala grundskolor i Kungsbacka har Frillesåsskolan i år högst andel behöriga elever till gymnasiet. Skolan har klättrat rejält de senaste åren.
– Det är jätteroligt att vårt fokus på förbättrad undervisning har gett resultat, säger Anna-Karin Järvenstrand, rektor för årskurs 7-9.

Skolan som klättrar mest i resultat
glad. Det genomsnittliga meritvärdet, (och därmed betygen) har stigit från 233,5 till 265,9 på ett år på Frillesåsskolan. ”Det är ett kvitto på att vi arbetar rätt”, säger rektor Anna-Karin Järvenstrand. Foto: Christina Forlin

Hon möter upp i en sommarstilla skola tillsammans med specialpedagogen Lisa Bang.
Enligt Anna-Karin Järvenstrand finns det en rad faktorer bakom Frillesåsskolans utveckling.
Att alla professioner jobbar tillsamammans för att stärka eleverna i sitt lärande är en.
– Vidare att pedagogerna ska äga sitt yrke. De är den viktigaste resursen för elevernas lärande visar forskning och de ska känna sig stolta för den skillnad de gör för varje enskild elevs lärande, säger hon.
– Numera gör de en samlad bedömning av varje elevs kunskaper under terminens gång och i slutet på varje termin, och ser till helheten. Läroplanen som kom 2011, LGR 11, medförde
bedömning av varje moment i undervisningen i högre grad. Vi har mer och mer gått ifrån detta, och arbetar nu med bedömning och betyg utifrån allmänna råd. Tidigare blev det en mekanisk bedömning, i dag görs en mer professionell bedömning av elevernas kunskaper.
Fokus har också flyttat från prestation och betyg till att prata mer om lärandet.
– Alla elever ska komma till skolan och känna att de är här för att lära och utvecklas. Det gäller både den som har betyg E såväl som den som har A. Det ska finnas utmaningar för alla.

Bättre stöd
En ny stödorganisation som startade 2021, har också varit betydelsefull för att Frillesåsskolan i år har ökat behörigheten till gymnasiet från 86,4 procent i fjol till 98,0 procent i år, högst bland de kommunala grundskolorna i Kungsbacka.
Syftet är att stötta elever på olika sätt, och Lisa Bang är samordnare och har det övergripande ansvaret.
– En framgångsfaktor är att vi har en legitimerad lärare och en legitimerad speciallärare som arbetar i teamet, säger hon.
– Eleverna som fångas upp kan ha varit sjuka och har halkat efter. Det kan också röra sig om elever som exempelvis har svårt för ett visst ämne och som behöver extra stöd. Jag har kontakt med elever, vårdnadshavare och pedagoger. I det så kallade flexteamet fokuserar vi på att bygga goda relationer, säger Lisa Bang.
– Elever med hög frånvaro kan också fångas upp, säger Anna-Karin.
Hon lyfter också fram elevhälsoteamet som mycket viktigt.
– Vi har förstärkt teamet som i dag består av högre specialpedagogisk kompetens, säger hon.
I teamet ingår kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare och rektor.
– Vi kan i större utsträckning i dag arbeta med hela eleven i syfte att eleven ska utveckla både sociala färdigheter och kunskaper.

Lovskola hjälper
Rektorn nämner också ytterligare åtgärder för att stimulera elevernas lärande.
Lovskola under vecka 44, och februari- och påsklov har hjälpt elever som halkat efter att komma i kapp, enligt henne.
– Vi har även en aktiv studie- och yrkesvägledare som jobbar förebyggande och tidigt vägleder och talar om vikten av att ha betyg så man kan söka vidare till gymnasiet till en utbildning man längtar efter att gå.
I praktisk-estetiska ämnen som bild och musik har skolan införts halvklass sedan 2020 i årskurs 6 till 9.
– Det är har blivit en kvalitetsökning. Lärarna har lättare att hinna undervisa om eleverna är 14-15 till antalet istället för 28 och det har blivit lugnare.
Anna Karin Järvenstrand betonar också vikten av att våga testa nya saker.
– Vi måste hela tiden skruva på vårt sätt att arbeta. Detta betyder inte att det vi gör i dag inte är bra, men vi kan hela tiden bli bättre.Smockat med folk i Badhusparken
NYHETER 2022-08-12 KL. 21:05

Smockat med folk i Badhusparken

Utomhusbio under fredagskvällen - familjefilmen Encanto

SENASTE TV-NYHETERNA

Så blev betygen på friskolorna
NYHETER 2022-08-12 KL. 09:13

Så blev betygen på friskolorna

Hamnar inte i topp vid jämförelse i kommunen

Ingen brist på Lygnernvatten
NYHETER 2022-08-12 KL. 07:00

Ingen brist på Lygnernvatten

Men hushåll med egen brunn får se upp

Fängelse för stöld hos äldre par
NYHETER 2022-08-11 KL. 19:00

Fängelse för stöld hos äldre par

Utsedd till Årets inspiratör
NYHETER 2022-08-11 KL. 16:00

Utsedd till Årets inspiratör

Åtalas för hot under vansinnesfärd
NYHETER 2022-08-11 KL. 11:49

Åtalas för hot under vansinnesfärd

Svårt skadad av a-traktor - nu väntar åtal
NYHETER 2022-08-11 KL. 09:30

Svårt skadad av a-traktor - nu väntar åtal

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Klarar av att leva ett ”normalt liv”

Under 2021 anmäldes 15 män för våldtäkt mot barn i Kungsbacka. De drabbade och anhöriga får bära med sig händelserna genom hela livet. Det här är sista delen i Norra Hallands serie om sexualbrott och dess konsekvenser.