NYHETER 2021-11-23 KL. 13:42

Risk för välfärdsbrott

Av Kristian Alm

Kungsbacka kommun är dåligt rustad för att upptäcka välfärdsbrott. Det visar en utredning från kommunrevisionen. Men enligt kommunledningen är redan en förändring på gång.

Risk för välfärdsbrott

Risken för att bli utsatt för välfärdsbrott är stor, det visar flera uppmärksammade domar de senaste åren i Sverige. Inte minst handlar det om personlig assistens, där oseriösa företag specialiserat sig på att lura kommunen och staten på pengar.
För att veta hur väl skydda Kungsbacka kommun är har revisionsfirman EY intervjua personal på förvaltningarna Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Man har dessutom granskat de riskplaner och kontrollfunktioner som finns.
Slutsatsen är det brister på flera punkter, mest på IF.
EY konstaterar att få förebyggande kontroller specifikt inriktade mot felutbetalningar görs av någon av nämnderna idag. Detta utgör en generell risk för att välfärdsbrottslighet inte upptäcks eller upptäcks för sent.
Det finns inte heller något utbildningspaket för personal avseende fusk och bedrägeri.
Det finns också en risk att stress göra att kontroller får komma i andra hand, och att det skiftar från person till person hur noggrann man är. Socialsekreterare har en hög arbetsbelastning och mäktar inte alltid med att utföra kontroller i den löpande verksamheten.
Inte heller förs någon övergripandestatistik som visar hur vanligt det är med felutbetalningar, och vad de beror på. På GA-förvaltningen genomförs uppskattningsvis 5-10 utredningar om felaktiga utbetalningar per år, enligt intervjupersoner.
Nu ska det dock påpekas att rapporten inte påstår att det förekommer särskilt mycket felutbetalningar, eller att arbete skulle vara bristfälligt. Det handlar i stället om att man saknar tillräckliga förberedelser för att upptäcka och stoppa avancerad välfärdsbrottslighet.
Det är dessutom så att det pågår en utredning om hur man ska skärpa arbetet mot välfärdsbrott.
- Jag la ett initiativ i april i år att utreda frågan om välfärdsbrott vid upphandling, säger kommunalrådet Lisa Andersson (M).
Förutom översyn av rutiner och regler genomförs nu en enkätundersökning för att utreda om kommunens medarbetare blivit utsatta för försök till olaglig påverkan av inköpsbeslut.
- Arbetet mot välfärdsbrott är alltså redan igång, påpekar Lisa Andersson.

Läs hela rapporten här
SENASTE TV-NYHETERNA

Olycka på E6
NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14

Olycka på E6

Drömvändningen var nära
BANDY 2021-12-03 KL. 21:52

Drömvändningen var nära

FBK föll i Uppsala

Julkrubba i snöstorm
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00

Julkrubba i snöstorm

Herdar, vise män, djur och besökare trotsade ovädret

Krönika: Var är debatten, politiker?
ÅSIKTER 2021-12-03 KL. 19:00

Krönika: Var är debatten, politiker?

Ridhustaket hotar rasa
NYHETER 2021-12-03 KL. 16:10

Ridhustaket hotar rasa

NYHETER 2021-12-03 KL. 11:45

"Alarmerande att det inte planeras fler investeringar på Västkustbanan"

Besviken över utebliven järnvägssatsning

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka
NYHETER 2021-12-03 KL. 06:40

Vaccinbuss dröjer i Kungsbacka

– Men gott om lediga vaccinationstider

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner
FAMILJ 2021-12-02 KL. 20:00

Inbillningsfrisk genom långsamma reflektioner

Kungsbackapoeten släpper sin tredje bok

Stilla jul i Kungsbacka med Anders Ekborg
KULTUR & NÖJE 2021-12-02 KL. 19:00

Stilla jul i Kungsbacka med Anders Ekborg

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott
NYHETER 2021-12-02 KL. 18:00

Så ska kommunen agera vid livsmedelsutbrott

Ny sjukdomsplan klubbad

Lång natt för plogbilsförare
NYHETER 2021-12-02 KL. 13:00

Lång natt för plogbilsförare

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2021-12-04 KL. 09:14
Olycka på E6
NYHETER 2021-12-03 KL. 20:00
Julkrubba i snöstorm
SPORT 2021-12-03 KL. 16:39
Svag tredje blev kostsam

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Har du den bästa Lussekatten?

Har du den bästa Lussekatten?

Kattbilderna strömmar in till redaktionen. Men även du har fortfarande möjlighet att vara med och tävla i Lussekatten.