NYHETER 2021-11-04 KL. 20:00

Risk för hyreschock när lägenheter rustas

Av Elisabeth Däljemar

Närmare åtta av tio lägenheter i Hallands miljonprogram är i mer eller mindre akut behov av renovering. Men att rusta upp de nedgångna fastigheterna är svårt, med nuvarande regelverk och arbetssätt. I vart fall om man vill att hyresgästerna ska ha råd att bo kvar.

Risk för hyreschock när lägenheter rustas
Åtta av tio lägenheter i Hallands miljonprogramsområden är i mer eller mindre akut behov av storrenovering. Men för att hyresgästerna ska ha råd att bo kvar efter upprustningen måste mycket ändras. Det anser i vart fall byggföretaget NCC och organisationen Sveriges Allmännytta. (Foto: Pixabay)

Det är vad byggföretaget NCC hävdar i en rapport som visar att drygt hälften av alla lägenheter i Sveriges så kallade miljonprogramsområden är i behov av upprustning.
Årtionden av ekonomiska problem för framförallt allmännyttan och system som främjar kosmetiska renoveringsåtgärder framför grundläggande underhållsreparationer har satt sina spår i miljonprogramsområdena.
Nu är renoveringsbehoven så stora att en upprustning av bestånden på de flesta håll, med nuvarande system för underhållsreparationer, skulle kosta så mycket att den ledde till omfattande hyreshöjningar. Så stora att nuvarande hyresgäster, som på många ställen består av hushåll med svag ekonomi, inte skulle ha råd att bo kvar.
Halland extra eftersatt
I Halland är situationen ännu mer prekär än i riket som helhet. Här beräknas hela 77 procent, nästan åtta av tio, av miljonprogramsbostäderna vara i behov av renovering.
Totalt handlar det om 7 625 lägenheter som sedan de byggdes, mellan 1965 och 1974, ännu inte har rustats så genomgripande att deras värdeår behövt justeras. Det betyder att inga åtgärder som exempelvis omläggning av tak, fasadrenovering, installation av hiss, energieffektivisering, byte till energisnåla fönster eller installation av värmeväxlare vidtagits. Det underhåll som gjorts har istället syftat till förbättrad komfort i de enskilda lägenheterna.
För att de många fastigheter som nu blivit i behov av samtidigt storrenovering inte ska förfalla så långtgående att de måste jämnas med marken måste åtgärder vidtas skyndsamt, menar NCC.
Vill samordna stordrift
Det företaget i första hand efterlyser är ett utökat samarbete mellan staten, kommunerna och bygg- och fastighetsbranschen.
Tillsammans med förenklade regler för ombyggnation, slopat krav på nybyggnadsstandard vid renovering av fastigheter som är äldre än 50 år samt utökad och tidigarelagd dialog med hyresgästerna i de fastigheter som ska rustas upp tror NCC sig kunna göra så stora samordningsvinster att renoveringskostnaderna sjunker avsevärt.
Mer stöd från staten
Men även om kostnaderna kan hållas nere kommer upprustningen av miljonprogrammet att kosta stora pengar. Enligt en rapport från Sveriges Allmännytta, uppgick upprustningsskulden år 2017 till 165 miljarder kronor. Räknar man med att hela miljonprogrammet har samma upprustningsbehov landar den uppskattade renoveringskostnaden på totalt cirka 500 miljarder.
”Stor samhällsutmaning”
Tillsammans med Sveriges Allmännytta har NCC inlett panelsamtal med bostadsminister Märta Stenevi (MP) om upprustning av Sveriges miljonprogram.
– Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sverige.
Han får medhåll från Sveriges Allmännytta.
– Våra medlemsföretag runtom i landet lägger idag stora resurser för att rusta upp och modernisera sitt fastighetsbestånd med ambitionen att göra det än mer attraktivt. För att bolagen ska kunna fortsätta med detta och kunna öka renoveringstakten på ett hållbart sätt krävs ytterligare åtgärder från regering och myndigheter, säger Anders Nordstrand, vd.
Tjolöholm dukar upp inför julen
NYHETER 2021-11-27 KL. 18:00

Tjolöholm dukar upp inför julen

Kökschef Jerker Andersson serverar hemlagad och lokal mat

SENASTE TV-NYHETERNA

Klassens nalle på resa i Europa
NYHETER 2021-11-27 KL. 10:00

Klassens nalle på resa i Europa

KULTUR & NÖJE 2021-11-26 KL. 19:00

"Jag är queen of fucking everything"

Jonas Gardell intar Kungsbacka teaters scen

Humor i fokus på teatern i vår
KULTUR & NÖJE 2021-11-26 KL. 17:00

Humor i fokus på teatern i vår

Rekordmånga evenemang väntar efter pandemin

Krönika: När blir det ordning på bamba-kaoset?
ÅSIKTER 2021-11-26 KL. 15:00

Krönika: När blir det ordning på bamba-kaoset?

Missar skolan varje dag - svårt hitta en lösning
NYHETER 2021-11-26 KL. 11:39

Missar skolan varje dag - svårt hitta en lösning

Hemmasittare ett svårt dilemma

Åsasonen Omar Rudberg klar för Melodifestivalen
KULTUR & NÖJE 2021-11-26 KL. 09:17

Åsasonen Omar Rudberg klar för Melodifestivalen

Elever får vänta på vaccin till nästa år
NYHETER 2021-11-26 KL. 06:40

Elever får vänta på vaccin till nästa år

Jenefeldts sköna avgörande
BANDY 2021-11-25 KL. 21:41

Jenefeldts sköna avgörande

Frillesås segrade mot Vetlanda

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Har du den bästa Lussekatten?

Har du den bästa Lussekatten?

Kattbilderna strömmar in till redaktionen. Men även du har fortfarande möjlighet att vara med och tävla i Lussekatten.