NYHETER 2021-11-06 KL. 16:00

Ovisst om getgård i Åsa från grönt ljus

Av Kristian Alm

Planerna på en getgård i Åsa hänger fortfarande i luften. Projektet har överklagats två gånger.

Ovisst om getgård i Åsa från grönt ljus
Planerna på en getgård i Åsa har överklagats två gånger. Foto: Pixabay

Norra Halland berättade om planerna för ett år sedan. Det handlar om en liten skog en bit norr om Näsbokrok, som används som strövområde av många åsabor.
Där vill paret Tobias Torberntsson och Johanna Widell skapa en getgård med mejeri, men också en bostad intill. Kommunens tjänstemän var negativa och menade att naturintressen borde gå före. Men byggnadsnämndens politiker sa ändå ja.
Det fick grannar att överklaga. De menade att projektet främst handlade om att skaffa sig en attraktiv bostad.
Tobias Torberntsson avvisade kritiken i Norra Halland:
– Marken passar jättefint för småskaligt jordbruk och skogen är igenvuxen och behöver skötsel. Det kan ske genom naturbete av getterna. Vår tanke är att börja i liten skala med 10-20 getter. Vi ska inte fälla någon skog och inte stängsla in den.

Avslag

Länsstyrelsen var inte nöjd.
"Länsstyrelsen konstaterar att beslutet helt saknar hänvisning till eller redogörelse för de riktlinjer som Översiktplan06 eller Kungsbacka kommuns naturvårdsplan uppställer".
Och:
"Området utgör p.g.a. sina natur- och kulturvärden i sin helhet riksintresse. Nämnden har inte heller bedömt eller redovisat vilken påverkan åtgärden får på dessa intressen. Beslutet är således inte tillräckligt motiverat i detta avseende."
Med de bistra konstaterandena skickades ärendet tillbaka till byggnadsnämnden för ny utredning.
Men byggnadsnämnden gav sig inte, utan försökte bemöta länsstyrelsens kritik, och gav i maj i år ett nytt positivt förhandsbesked.
Varpå grannen överklagade igen.
Så nu är ärendet tillbaka på länsstyrelsen, och det är bara att invänta nästa omgång i getstriden.

Tidigare dom

Den lär för övrigt fortsätta til högsta instans med oklar utgång. Grannarna har dock en tidigare dom på sin sida. Då handlade det om en hästgård med bostad på samma fastighet.
Mark- och miljödomstolen sa den gången nej till bygglov med hänsyn till bland annat översiktsplanens restriktiva hållning, att byggnation kunde skada riksintressenas värden samt att exploatering inte borde ske i närheten av Åsa tätort och Näsbokroks naturreservat. Det handlade enligt domstolen också om ett av få kvarvarande sammanhängande skogsområden på Ölmanäshalvön.Läs fler nyheter här

Manegen kan öppna igen
SPORT 2021-12-06 KL. 19:00

Manegen kan öppna igen

Ridhusets tak har klarat sig

SENASTE TV-NYHETERNA

Premiär för covidbevis
NYHETER 2021-12-06 KL. 11:50

Premiär för covidbevis

De flesta Gardellbesökarna var väl förberedda

Här drillas framtidens elitspelare
FOTBOLL 2021-12-06 KL. 10:00

Här drillas framtidens elitspelare

Tiovåningshus på gång i norr
NYHETER 2021-12-06 KL. 08:04

Tiovåningshus på gång i norr

Nästa år börjar nya Björkris ta form

Coop satsar på framtiden
NYHETER 2021-12-06 KL. 06:40

Coop satsar på framtiden

Hoppas äntligen komma igång med sin utbyggnad

Pampigt centrumhus på Klicktoppen
KULTUR & NÖJE 2021-12-05 KL. 20:00

Pampigt centrumhus på Klicktoppen

Violinist och musikpedagog från Kungsbacka premierade
NYHETER 2021-12-05 KL. 18:00

Violinist och musikpedagog från Kungsbacka premierade

Debatt: Oansvarigt och osolidariskt vägra covidvaccinering
DEBATT 2021-12-05 KL. 15:00

Debatt: Oansvarigt och osolidariskt vägra covidvaccinering

Olycka med lastbil
BLÅLJUS 2021-12-05 KL. 10:26

Olycka med lastbil

Garaget i Särö får stå kvar
NYHETER 2021-12-05 KL. 09:30

Garaget i Särö får stå kvar

Nu JO-anmäls byggnadsnämden på nytt

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2021-12-06 KL. 19:00
Manegen kan öppna igen
NYHETER 2021-12-06 KL. 11:50
Premiär för covidbevis

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Läsarbilder på snöigt Kungsbacka

Läsarbilder på snöigt Kungsbacka

Norra Halland bad läsarna om bilder från snövädret och fick en hel drös med fina bilder. Bläddra i bildspelet för att se några av dem.